E 1. Media

Senast ändrad: 04 juli 2023

Episerver har en egen mediahantering som du hittar under fliken Media. I Media kan du ladda upp och lagra filer i en befintlig mappstruktur. Det är viktigt att spara filer på rätt ställe så att fler publicerare kan hitta dem. Strukturen för Media följer i stora drag sidstrukturen.

Vad är media?

Alla filer (till exempel bilder och dokument) som du vill visa på webbplatsen ska du normalt lagra i Episerver. I vissa fall kan filer också lagras på en annan publik plats och ändå visas upp på webbplatsen. Det gäller till exempel filmer som laddas upp på Youtube.

När du laddar upp en fil till Episerver kopieras filen till servern och användaren kan ta del av den. Om du ändrar i filen på din dator, måste du på nytt ladda upp filen i Episerver.

Alla filer som finns på webbplatsen kan du hitta och hantera i det som kallas för Mediabiblioteket. Mediabiblioteket hittar du i Resursfönstret (panelen till höger), under fliken Media.

 

Media

Fönstret i Media

Fönstret i Media består av två delar:

  • en mappstruktur där du laddar upp filerna (nr 1)
  • ytan där innehållet visas när du klickat på en mapp (nr 2)

I Resursfönstret finns det en flik för media och en flik för block. Mappstrukturen ärvs mellan de båda flikarna. Det betyder att om du skapar en mapp i Media så skapas det också en mapp i Block och tvärtom. Innehållet i mapparna under Block och Media ärvs dock inte och du kan inte ladda upp en fil i någon av mapparna i Block eller skapa ett block i någon av mapparna i Media.

Det finns två startpunkter i Media och Block:

  • För alla webbplatser (nr 3)
  • För denna sida (nr 4)

På SLU:s webbplatser ska du alltid välja någon av mapparna under För alla webbplatser. På så sätt kan du och andra publicerare använda samma fil eller block på flera sidor.

 

Fönstret i Media

 

Nästa avsnitt: E2. Hitta filer i Media