D 2. Formatera text

Senast ändrad: 04 juli 2023

Editorn i Episerver är ytan där det finns en mängd knappar där du kan sätta rubriknivåer, skapa punkt- och nummerlistor, lägg in länkar med mera. 

När du klickar i en editor-yta i läget På sidan-redigering så visas de knappar som är tillgängliga i just den ytan. Exemplet visar editor-ytan så som den ser ut för fälten primärt innehåll, sekundärt innehåll och faktaruta på standardsidan.

Verktygslisten i Editorn

 

Se hur arbetar med olika typer av formateringar:

Städa bort formateringar

Du kan kopiera text från vilket program som helst och klistra in i Episerver. Genom att klistra in texten på rätt sätt slipper du att få in formaterad text i editorn. Det ger en ren kod som behövs för att tillgänglighetsverktygen ska kunna tolka och läsa upp sidans innehåll korrekt.

Det finns en funktion för att städa bort formateringar i verktygsfältet i editorn eller så kan du använda dig av kortkommandot Ctrl+Shift+V.

Rubriknivåer

Det finns flera anledningar till varför du ska använda de fördefinierade rubriknivåerna som finns i editorn på webbplatsen:

  • Rätt använda rubriknivåer är en förutsättning för att hjälpmedel som till exempel talsyntes ska kunna fungera korrekt.
  • Korrekt använda rubriknivåer ger bättre sökresultat. 
  • Sidorna på webbplatsen ser enhetliga ut.
  • Eventuella förändringar i stilmallarna slår automatiskt igenom på hela webbplatsen. 

Underrubriker hjälper också läsaren att få en överblick över innehållet på en sida. 

 

Punkt- och nummerlista

Punkt- och nummerlistor är bra att använda vid uppräkningar eller steg-för-steg-beskrivningar för att göra det överskådligare och lättare att läsa. För att en punktlista ska vara överskådlig bör det inte vara fler än 7-10 punkter. En nummerlista får vara så många steg förloppet är.

Det är viktigt att alltid använda de fördefinierade punkt- och nummerlisteformaten istället för att göra egna med bindestreck eller siffror. Skärmläsare kan bara läsa listor som är korrekt formaterade.

Filmen visar hur du gör en punktlista. Du gör precis likadant när du gör en nummerlista.

 

Fet och kursiv

Fet stil använder du när du vill markera något som är extra viktigt. Du använder aldrig fet för rubriker, då använder du de fördefinierade rubriknivåerna istället.

Kursivt kan du använda för att markera namn på titlar på till exempel böcker eller rapporter. Undvik att använda kursivt på långa stycken, då det blir svårläst.

I filmen beskriver jag hur du sätter fet stil, men du gör precis likadant när du använder funktionen för kursivt.

 

Nästa avsnitt: D3. Publicera skapad sida

Tillbaka till D. Skapa sidor eller till kursens startsida