C 2. Redigera sida

Senast ändrad: 08 juni 2020

Du redigerar din sida i arbetsytan, antingen i Alla egenskaper eller i På sidan-redigering. Dina ändringar sparas automatiskt. Ångrar du dig kan du antingen ångra ett steg i taget eller återställa hela sidan till sin publicerade version.

 

 

Gå till nästa avsnitt C3. Förhandsgranska och publicera redigerad sida