B 1. Logga in och fönstret

Senast ändrad: 04 juli 2023

Logga in

För att komma in och arbeta på webbplatsen gör du så här: 

  1. Gå till sidan webbpublicerare på medarbetarwebben.
  2. Klicka på den webbplats du ska arbeta på.
    Inloggningsrutan för SLU visas.
  3. Logga in med dina personliga uppgifter och klicka på Log in.

Nu öppnas Episerver och du har kommit in i redigerarläget och kan börja arbeta.

 

Logga in i Episerver

Fönstret

När du loggat in och kommit in i redigerarläget i Episerver finns det tre ytor:

  • Navigeringsfönstret med sidostrukturen
  • Arbetsytan för redigering
  • Resursfönstret med flikarna för Block och Media

Överblick över fönstret i Episerver, skärmklipp

 

Du ser inte navigerings- och resursfönstret på en gång, men gå till nästa avsnitt B 2. Navigera i Episerver så ska jag visa dig hur du hittar dem.