Utskick 8 oktober 2021

Senast ändrad: 19 oktober 2021

Om justerade blockytor på ingångssidor och annat nyutvecklat.

Justering av blockytor på ingångssidan

Blockytorna på sitypen ingångssida har justerats något och det är därför bra om du kontrollerar att alla dina ingångssidor fortsatt ser ut så som du tänkt dig. 

Så här fungerar blockytorna:

 • Den första blockytan – avancerad blockyta – är en flexibel yta där du kan lägga flera rader med block i olika storlekar. Det är viktigt att du själv kontrollerar utfallet i olika skärmstorlekar.
 • Blockyta 2 och 3 är mer begränsade än den avancerade blockytan. Här får du bara lägga en rad med block – så max 4 block på 25 procent vardera. De flesta blocktyperna linjerar i underkant.
 • Du kan lägga filmblock i alla blockytor.
 • Filmblockets storlek har justerats för att matcha bildknappen.
 • Det går bra att hoppa över den avancerade blockytan och lägga dina block direkt i blockyta 2 (och 3) om du vill.

Övrigt som är nytt

 • Taggsidorna har fått förbättrad funktionalitet och bättre tillgänglighet. Bland annat så är rubriknivån justerad och bilder riskerar inte längre att beskäras på ett tokigt sätt.
 • Lyssnafunktionen (Readspeaker) har uppdaterats till en ny version med utökad funktionalitet - bl a så kan man välja att översätta text med hjälp av Google translate, eller söka efter synonymer. Readspeaker fungerar ännu inte perfekt i alla delar, men betydligt bättre än tidigare.
 • Bildbanken MediaflowPro är nu integrerad i Episerver och du kan enkelt hämta en bild i rätt format direkt inifrån Episerver. För att kunna spara ner bilden behöver du först förse den med svensk och engelsk alt-text. I samband med att du laddar ner bilden kan du byta filnamn till ett mer beskrivande sådant. Se riktlinjer för filnamn på webbriktlinjer.se. Efter att du laddat ner bilden kan du också flytta den till den mapp du vill lagra den i. Per default hamnar den i mappen MediaflowPro under noden GEM.

Nytt på programsidorna

 • Readspeaker fungerar betydligt bättre än tidigare på programsidor.
 • Skickaknappen för formulär är synlig i alla skärmstorlekar.
 • Information visas för alla inriktningar för de program som har flera sådana.

Påminnelse: Se över dina manuella listor

Vi påminner om en förändring som produktionssattes i början av september som rör sidlistningssidor och listningsblock. Alla handplockade (manuella listor) på det språket som inte är master har tömts och du måste själv återskapa dem.

Orsaken till förändringen är att vi öppnat upp möjligheten att ha kopplade språkversioner av samma lista utan att alla sidor behöver finnas på båda språken. För att återskapa listan kan du antingen dra in alla sidor på nytt, eller kopiera över innehållet från mastersidan med hjälp av gadgeten languages. Om du väljer att kopiera innehållet behöver du därefter radera de sidor som inte finns på det andra språket, och även översätta rubrik och text i huvudbild igen (gäller sidlistningssida).