Utskick 8 maj 2023

Senast ändrad: 08 maj 2023

Lyssnafunktionen bortplockad, fixade bildspelsblock och ny innehållsstrategi.

Idag på morgonen har vi gjort en produktionssättning på våra webbplatser. Mest påtagligt denna gång är att vi, efter noggrant övervägande, tagit bort lyssna-funktionen.

Beslutet grundar sig på flera olika parametrar:

  • Låg användning. Användningen på slu.se ligger på 0,03 % av alla sidvisningar.
  • En webbaserad lyssnafunktion är inget DOS-krav och det råder delade meningar om vilka grupper av användare denna tjänst främst riktar sig mot. Synsvaga användare har vanligen egna skärmläsare, medan andra med behov av att få texten uppläst i allt större utsträckning använder annan teknik inbyggd i webbläsaren istället. På så sätt blir användningen mer konsekvent mellan olika webbplatser och är alltså inte beroende av vilken leverantör den specifika webbplatsen valt.
  • Det finns en GDPR-problematik med lyssna-tjänsten.

Hör av dig till webbredaktionen om du har några frågor kring detta.

I produktionssättningen ryms också en justering av bildspelsblocket som sett lite tokigt ut efter en tidigare uppgradering av designramverket. Numera ligger texten åter under, istället för över, bilden. Vi har också passat på att bredda bilden i mobilläget och ersatt prickarna (som symboliserade antalet bilder), med siffror.

Ny innehållstrategi för slu.se

Sedan en tid tillbaka finns en ny innehållsstrategi för slu.se. Nytt för denna version är bland annat

  • ett tydligt syfte med slu.se
  • mer väldefinierade målgrupper
  • kriterier för vad som är viktigt och relevant innehåll.

Tanken med strategin är dels att den ska vara ett verktyg här och nu för att prioritera och skapa relevant innehåll, och dels att vi på sikt ska kunna sätta mätbara mål och mer systematiskt följa upp hur webbplatsen presterar.

Innehållstategi för slu.se 

Färre brutna länkar, men fortfarande alldeles för många ouppdaterade sidor

Senaste kvalitetssiffrorna för Vizzit visar att några jobbat på bra med att laga brutna länkar. Under april minskade antalet brutna länkar på de svenska sidorna på slu.se med 30 procent, och vi har just nu 123 brutna länkar. Kämpa vidare med detta så når vi under 100 innan sommaren – en viktig milstolpe på väg mot nollvisionen!

Vad gäller opuppdaterade sidor ser det dessvärre fortfarande dystert ut och på de svenska sidorna för slu.se är idag 6 764 sidor ouppdaterade. Det motsvarar hela 62 procent av de bevakade sidorna – alltså de som ska uppdateras minst var 6:e månad. 34 publicerare/funktionsadresser har just nu minst 50 ouppdaterade sidor på sitt samvete och kan se fram emot ett extra mejl från webbredaktionen inom kort. 

Webbstugor och nätverk

Vi har nu två webbstugor och ett webbnätverk kvar för terminen:

Webbstugor

  • fredag 26/5, 9:30–10:30
  • onsdag 21/6, 13–14

Webbnätverk

  • torsdag 15 juni, 13–14:30