Utskick 3 december 2020

Senast ändrad: 17 februari 2021

Nya testsiterna på plats.

Nya test på plats

Nu har vi våra nya testsiter på plats och det är dessa du fortsatt ska använda när du vill testa något:


Innehållet på testsiterna kommer från en databaskopia från 8 oktober och eventuellt innehåll som du därefter skapat upp på gamla test finns alltså inte med på nya test. Du kan komma åt de gamla testwebbarna till och med 15 december.

Uppdatering 8 december

Vi uppdaterar webbmiljön 8 december klockan 19–21. Under denna tid kan webbsidor bitvis vara otillgängliga.

Webbstuga 10 december

Årets sista webbstuga äger rum 10 december klockan 10. Vi fortsätter med ortsgemensamma digitala webbstugor även under våren.