Utskick 29 november 2021

Senast ändrad: 22 december 2021

Uppdaterad version av Episerver och ny funktion för hantering av kakor till följd av skärpta integritetskrav.

Uppdatering av Episerver

I förra veckan uppdaterade vi vår version av Episerver, tillsammans med ett antal javascript. Det mesta har gått bra, men vi har två kvarstående problem efter produktionssättningen:

  • Ingången till Vizzit har försvunnit.
  • Vissa CV-sidor är svåra att hitta i trädstrukturen.

Vi jobbar på att lösa problemen så snart som möjligt, men misstänker att det kan komma att dröja att få ordning på CV-sidorna. För att hitta en CV-sida som inte syns i strukturen kan du navigera till den i visaläge – förslagsvis via personalsöken.

Se till att du samtidigt är inloggad i Episerver och klicka sedan in i redigeringsläget. Du kan nu redigera sidan som vanligt. Det går också bra att söka på sidans id i Episervers redigeringsläge. Problemet påverkar inte redigering via formulärgränssnittet (för icke-webbpublicerare), och inte heller visningen av sidorna.

Det är de CV-sidor som börjar på bokstaven J eller senare i alfabetet som inte går att hitta som vanligt just nu.

Ny funktion för kakor (cookies) på gång

Vi har under hösten jobbat med att utveckla en ny funktion för hantering av kakor på våra webbplatser. Förhoppningen är att denna ska komma på plats i produktionsmiljön innan året är slut. Den nya funktionen ger besökare valet att godkänna alla kakor, endast nödvändiga, eller att göra anpassade val.

Detta betyder att kakor som idag sätts som default, framöver inte kommer att sättas för den som inte godkänt dem. Värt att notera är att filmer inbäddade från Youtube och sociala medieflöden därmed inte längre visas per default, vilket kan påverka hur du som webbpublicerare vill arbeta med dessa element framöver. Förändringarna sker till följd av skärpta integritetskrav.

Slutrapport av isberg och planering för 2022

I övrigt ligger webbförvaltningens fokus just nu på att avsluta och slutrapportera projekt isberg och att planera inför nästa förvaltningsår.

Vi har inte planerat för någon mer webbstuga under året, men om du har behov av stöd går det precis som vanligt bra att mejla webbredaktionen.