Utskick 28 oktober 2020

Senast ändrad: 29 oktober 2020

Om sökbara kontaktblock, kommande rensning och fixade editorbilder.

En statusrapport från webbförvaltningen. Vi återkopplar om tidigare rapporterade problem och berättar också kort om vad som står näst på tur på vår åtgärdslista.

 

Kontaktblock

Ni är många som hört av er om att block är i oordning i mapparna i resursfönstret. Mest märks detta i mappen kontakter där det finns väldigt många objekt. Den information vi fått från Episerver är att objekt inte kan sorteras korrekt när antalet objekt i en mapp överstiger 200. Vi har därför börjat skapa upp och sortera in befintliga kontaktblock i bokstavsmappar för att på så sätt få ner antalet objekt per mapp. Framöver behöver du därför hålla koll på att du skapar nya block i rätt mapp. En bra sak är att det nu åter fungerar att söka efter kontaktblock och andra objekt i resursfönstret!

 

Formulär

Formulär innehållande elementet ”textformatering med platshållare” slutade fungera i samband med uppgraderingen av Episerver. Lösningen på problemet är att ta bort detta element och att skapa upp det på nytt. Vi har dock fått indikationer på ytterligare problem med formulär som vi behöver kika vidare på framöver.

 

Överfullt index

Indexet som styr hur våra webbsidor hittas av sökmotorer är överfullt. Det gör att nya sidor är svåra att hitta och att raderade sidor fortfarande listas i sökningar. Detta är ett problem som webbförvaltningen kommer att prioritera att arbeta med under november/december. Som en första akut åtgärd kommer vi dock redan nästa vecka att radera alla kalenderhändelser för åren 2017 och 2018 och alla nyheter för åren 2012-2015. Det kan bli aktuellt att radera fler nyhetsmappar om indexet fortsatt är överfullt. Om du behöver hitta gamla nyheter eller kalenderhändelser efter rensningen så kan du göra det via arkivkopiorna: https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/webbpublicerare/webborganisation/gamla-sidor/

 

Vi vill också be om din hjälp att slänga alla gamla sidor och filer som inte längre är används. Om du ersätter en gammal fil med en ny är det jätteviktigt att också slänga den gamla filen (vanligen dokument och bilder). Ju mindre gammalt och inaktuellt material vi har kvar desto bättre förutsättningar för en välfungerande indexering.

 

Tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service gäller nu fullt ut. Vi vet att många av er webbpublicerare har arbetat hårt med era sidor och att det fortfarande finns en hel del frågor kring tillämpningar på SLU. En samverkansfunktion är under uppskapande för att tillsammans ta sig ta sig an dessa SLU-gemensamma frågor som ju inte bara omfattar webb. Det är ett minst sagt digert arbete som kommer att pågå under lång tid. Läs gärna om lagen på tillsynsmyndigheten DIGG:s sida där också vanliga frågor och svar listas. På medarbetarwebben finns information om hur du som webbpublicerare kan arbeta med tillgänglighet.

 

Bilder i editor

Nu hämtas alt-attributet på bilder korrekt även när du visar bilden direkt i editorn. Det går också åter att vänster- eller högerställa en bild och att få texten att flöda runt bilden. För att åstadkomma detta markerar du bilden och väljer symbolen för att höger- eller vänsterställd text. Ett förinställt avstånd från bilden till texten skapas automatiskt, men syns först i publicerat läge.

 

Kommande förvaltningsåtgärder

  • Rensning av gamla kalenderhändelser och nyheter
  • Insortering av kontaktblock i undermappar
  • Arbete med att stabilisera indexeringen
  • Justering av rubriknivåer i block
  • Justering av konstraster för vissa återkommande element
  • Justering av kopplingen till Vizzit så att redaktörer inte behöver logga in vid varje tillfälle

 

Webbstuga på Zoom 5 november

Vi har hittills hunnit prova på två webbstugor i digitalt format. Nästa webbstuga äger rum 5 november. En kallelse kommer via Outlook.