Utskick 23 januari 2023

Senast ändrad: 23 januari 2023

Sök i mediahanteraren och på sidan-redigering för ingångssidor är lagad.

Nu är årets första produktionssättning genomförd. Den innehåller främst tekniska förbättringar, men även några godbitar för oss publicerare.

Nu kan du

 • se ingångssidor i på sidan-regigeringsläget
 • infoga ankarlänkar utan att dessa felaktigt märks upp som externa länkar
 • återigen söka efter filer och block i mediahanteraren.

Vid sökning av bilder fungerar det endast att söka på bildens ID-nummer. För övriga filer, block och formulärelement fungerar det även att söka på namn.

Vårens webbstugor

Webbredaktionen har nu bokat in vårens alla webbstugor. Se aktuella datum på medarbetarwebben.

Vi har skickat en Outlook-inbjudan till respektive tillfälle. Acceptera den så att vi vet ungefär hur många som deltar.

Om du istället vill boka en egen tid för mer specifik rådgivning så hör du av dig till webbredaktionen@slu.se.

Kom ihåg att åtgärda ouppdaterade sidor och brutna länkar

I novemberutskicket uppmanade vi till en kraftsamling för att höja kvaliteten på vårt webbinnehåll på framförallt slu.se. Sedan dess kan vi se en viss positiv trend men vi har fortfarande en bit kvar …, så kör på nu och försök att hinna avsätta lite tid till att agera på utskicken från Vizzit. På så sätt höjer vi tillsammans kvaliteten på vår gemensamma webbplats.

Slu.se svenska november 2022

 • 200 brutna länkar
 • 7 390 ouppdaterade sidor

Slu.se svenska januari 2023

 • 92 brutna länkar
 • 7 075 ouppdaterade sidor

Slu.se engelska november 2022

 • 154 brutna länkar
 • 4317 ouppdaterade sidor

Slu.se engelska januari 2023

 • 100 brutna länkar
 • 3 969 ouppdaterade länkar