Utskick 17 februari 2023

Senast ändrad: 02 mars 2023

Bättre tillgänglighet och prestanda, nya arkivkopior och en uppmaning att arbete med rapporterna från Vizzit.

Webbförvaltningen har under den senaste tiden fokuserat på arbete med tillgänglighet utifrån den granskning som DIGG genomförde på slu.se precis före jul. Utöver detta har vi också arbetat med att förbättra webbplatsernas prestanda. Nedanstående förbättringar finns på plats sedan 15 februari, men arbetet med tillgänglighet fortsätter också under nästa period. 

Personalsök

Personalsöken är nu  bättre uppmärkt och mer logiskt strukturerad för den som använder skärmläsare, eller navigerar med hjälp av tab-tangenten. Vi har också sett över kontrasten på sidan och likriktat designen med övrig design på webbplatsen. 

Kakhantering

Kakhanteraren dyker upp tidigare på webbplatsen för den som navigerar med hjälp av tab. 

Mer effektivt bildformat

Bilder på webbplatsen konverteras automatiskt till ett mer effektivt format, vilket gör att sidans laddtid förkortas. Du som webbpublicerare behöver inte vidta några åtgärder. 

Nya arkivkopior

Nya arkivkopior finns på plats på medarbetarwebben.  

Arbeta bort bildknappar från standardsidor

Innan jul uppdaterade vi webbplatsernas designramverk. Det innebar ett antal förbättringar och var en förutsättning för att vi skulle kunna bygga den nya navigeringen. Effekten blev dock också att bildknappar på standardsidor inte längre lägger sig bredvid varandra. 

Webbförvaltningen har beslutat att inte åtgärda denna förändring. Istället kommer möjligheten att använda bildknappar på standardsidor att fasas ut. Därför är det bra om du redan nu går in och tar bort bilknapparna på dessa sidor och ersätter dem med vanliga länkar, alternativt byter sidtyp till ingångssida om syftet snarare är att sidan ska fungera som en transfersida.

Kvalitetsläget – nu behöver vi skärpa oss!

Tillsammans behöver vi fortsätta kämpa för att komma till rätta med kvaliteten på vårt gemensamma innehåll. Antalet brutna länkar har dessvärre åter ökat på slu.se under den senaste perioden, medan antalet ouppdaterade sidor minskat något. Antalet ouppdaterade sidor är dock fortfarande alldeles för många! Se därför till att verkligen ta dig tid att agera på dina Vizzitrapporter.

En instruktion finns på webbpublicerarsidorna.  

Kvaliteten är viktig för att våra användare ska kunna hitta den information de söker och för att deras upplevelse av SLU ska bli så positiv som möjligt. Men kvaliteten påverkar också hur vårt innehåll rankas av externa sökmotorer i förhållande till andra webbplatser.