Utskick 13 januari 2022

Senast ändrad: 01 mars 2022

Se över dina sidlistningssidor och släng gammalt innehåll.

Kolla dina sidlistningssidor

Den 11 januari gjorde vi en produktionssättning på våra webbplatser och vi vill be dig att hålla lite extra koll på dina sidlistningssidor efter detta. Eventuellt kan det hända ett fåtal sidlistningssidor inte längre laddar in innehållet som de ska.

Hör av dig till webbredaktionen i så fall så hjälper vi till att lösa problemet. Vi vill också att du hör av dig till oss om du tidigare haft filtreringsmöjligheter på din sidlistningssida. Dessa behöver skapas upp på ett nytt sätt av oss i webbredaktionen. En annan sak som förändrats på sidlistningssidan är rubrikstorleken, som nu är något större.

Vi vill också passa på att återkoppla i några andra frågor som vi tidigare rapporterat problem om och också påminna om vikten av att vi alla hjälps åt att rensa bort och slänga gammalt innehåll.

Vizzit har flyttat till topplisten

Vizzit är tillbaka igen sedan någon månad, men nytt är att du numer hittar länken uppe i den svarta topplisten i Episerver.

Alla CV-sidor listas inte i trädstrukturen

Vad gäller CV-sidorna så listas inte alla CV-sidor i trädstrukturen. Det beror på att en mapp maximalt kan innehålla 1 000 undersidor, och det är alltså de första 1 000 sidorna som listas i Episerver. Alla sidor finns dock fortsatt kvar och fungerar som de ska. För att komma åt redigeringsläget för de sidor som inte syns i trädstrukturen gör du på följande sätt:

  1. Se till att du är inloggad i Episerver
  2. Sök reda på aktuell CV-sida med hjälp av personalsöken på medarbetarwebben. 
  3. När du hittat rätt sida, klicka på den orange Epi-fliken uppe till höger för att komma till redigeringsläget.
  4. Redigera och publicera sidan som vanligt

Släng gamla sidor, filer och block

Vi ligger återigen väldigt nära taket för vårt index och risken är att nytt innehåll därmed inte kommer att bli sökbart. Det är därför oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att alltid slänga gamla sidor, filer och block.

Filer och block behöver raderas också från filhanteraren. Det räcker alltså inte att bara ta bort dem från själva webbsidan. Filer som inte raderas tar fortsatt upp utrymme i index och är också fortsatt sökbara såväl via vår webbplats som via externa sökmotorer som till exempel Google.

En annan viktig sak i sammanhanget är att inte skapa onödiga pdf-filer. Publicera istället om möjligt innehållet direkt på webbsidan. På så sätt håller vi nere storleken på indexet och förbättrar också tillgängligheten, win-win med andra ord!

Tack för att du hjälper till!