Utskick 11 oktober 2022

Senast ändrad: 16 januari 2023

I föregående sprint var det mycket fokus på kurssök men lite annat har också hunnits med.

I urval

  • Nu finns inte längre fliken gamla egenskaper på ingångssidor, sidlistningssidor och startsidor. Om din ingångssida saknar huvudbild och du inte vill börja om från början, kan du se hur sidan såg ut tidigare via sidan Gamla versioner av SLU-webben
  • Ingressen hämtas numera från nya huvudbilden till sidlistningssidor.
  • Uppdaterad styling på RSS-blocket.

Centrumbildningar och samverkansprojekt

Webbredaktionen har gjort en insats och bytt till nya huvudbilder på en del av sidorna.

Det är dock många som inte har blivit uppdaterade på flera år så titta gärna där om det finns sidor du är ansvarig för. Uppdatera eller avveckla.

Centrumbildningar och samverkansprojekt

Enklare språkliga justeringar

Språkkoordinator Eva-Marie Ek och översättare Rhian Coggin har fått mandat av webbredaktionen att göra enklare språkliga justeringar på webbplatserna direkt utan att ta kontakt med sidansvarig. Om de bedömer att innehållet behöver en mer omfattande genomgång tar de kontakt med sidansvarig. Vi ser det som en välkommen insats som kommer att höja kvalitén på våra webbar!

Nästa nätverksträff

Missa inte nästa nätverksträff 26 oktober då det bjuds på dragningar om SLU Play och den nya söktjänsten för publikationer.