Utskick 10 september 2021

Senast ändrad: 19 oktober 2021

Ett förtydligande om att alla manuella listor på det andra språket måste skapas om på nytt.

I går berättade vi i ett utskick om en del nya funktioner som utvecklats under sommaren. En av dessa rör möjligheten att redigera manuella listor på det andra språket.

Så här skrev vi: Det är nu möjligt att redigera manuella listningar på "det andra språket". Det vill säga att om du skapat en lista där inte alla sidor finns på båda språken så kan du nu ta bort de saknade sidorna på den språkversion som inte är master. Detta gäller för såväl sidlistningssidor som listningsblock.

Det stämmer fortfarande, men alla befintliga manuella (handplockade) listor på två språk behöver tyvärr göras om på det andra språket. Detta då den andra språkversionen tömts i samband med att vi öppnat upp möjligheten att kunna redigera listan på det andra språket. Detta gäller såväl sidlistningssidor som listningsblock.

Du kan antingen dra in sidorna igen, eller om det är enklare kopiera över innehållet från mastersidan med hjälp av gadgeten languages. Om du väljer att kopiera innehållet behöver du därefter radera de sidor som inte finns på det andra språket, och också översätta rubrik och text i huvudbild igen (gäller sidlistningssida).

gadgeten langugages, skärmklipp