Webblösningar inom SLU:s webbplattform

Senast ändrad: 04 juli 2023

Inom SLU:s webbplattform finns flera olika webblösningar för olika typer av samverkan, projekt, evenemang och liknande. Det rör sig om lokala subwebbar, fristående subwebbar och kampanjwebbplatser. Här får du veta vilka kriterierna är för de olika alternativen och också vad det innebär att ansvara för en helt fristående webbplats utanför SLU:s webbplattform.

Grundprincipen är att samla så mycket innehåll som möjligt under huvudwebbplatsen slu.se då det 

  • är kostnadseffektivt
  • stärker varumärket SLU
  • tryggar SLU:s efterlevnad av lagkrav inom webbområdet
  • ger en bra synlighet i externa sökmotorer.

För att innehåll ska kunna publiceras på SLU:s webbplattform är det viktigt att SLU är huvudman eller värd för projektet eller evenemanget. ​

Det är verksamhetens webbpublicerare som ansvarar för och sköter om innehållet, som i första hand bor under ansvarig institutions sidor på slu.se.

Lokala subwebbar

En lokal subwebb består av sidor som i är placerade i den ordinarie strukturen på slu.se, i första hand under aktuell fakultet eller institution. 

För att öka känslan av en webb i webben kan ingångssidan kan förses med en lokal menyrad. På detta sätt är till exempel institutionernas sidor utformade:

lokal menyrad, skärmklipp

Tänk också på att du kan förse din ingångssida med en kortadress om du vill.

Exempel på tillämpning

Projektet, nätverket etcetera hör till en fakultet eller institution, men samverkar med externa parter och andra delar av SLU. Den nya sidan placeras på institutionens/fakultetens webb. De andra inblandade institutionerna kan dra in sidan i sin megameny. Om det är en större verksamhet kan också en genväg skapas i listan för Centrumbildningar och samverkansprojekt.​

I de fall verksamheten är SLU-övergripande och inte har någon naturlig organisatorisk hemvist i strukturen ​placeras sidan direkt i listan under Centrumbildningar och samverkansprojekt, förutsatt att SLU är huvudavsändare.

Om verksamheten av någon anledning inte kan SLU-profileras kan en subwebb vara ett alternativ.

Centrala subwebbar

En så kallad central subwebb ligger som en isolerad ö i strukturen för slu.se och det är normalt inte möjligt att navigera sig till den via webbplatsstrukturen. Att skapa upp en central subwebb kräver insatser av såväl webbredaktionen som systemutvecklare, varför en lokal subwebb alltid förstahandsvalet. 

Exempel: 

Kampanjwebbplatser

En kampanjwebb är en tillfällig webbplats för ett större evenemang som behöver en digital landningsplats. Kampajwebben är att betrakta som en ensidig digital affisch, och kan inte bestå av många undersidor. Exempel på tillfällen då kampanjwebben använts är Öppet hus och SLU:s fyrtioårsjubileum.

Fristående webbplatser

I och med att SLU är en myndighet finns det en hel del lagar och regler på webbområdet som vi behöver förhålla oss till, däribland:

Om din verksamhet skapar upp en egen fristående webblösning är det viktigt att vara medveten om att denna webbplats också omfattas av dessa regelverk samt att det finns en långsiktig plan för underhål, drift och förvaltning.

Flödesschema för olika typer av webblösningar

vilket syfte vilken webb, flödesschema