Episerver

Senast ändrad: 03 juli 2023

På SLU använder vi Episerver för publiceringsverktyg för externwebb, medarbetarwebb, studentwebb och UDS. Webbredaktionen ser till att det finns utbildning och support. IT-avdelningen utvecklar ny funktionalitet på uppdrag av webbredaktionen.

I Episerver kan du skapa en rad olika sidtyper. Sidtyperna används till olika sorts innehåll.

I innehållsstrategin hittar du information om hur du använder sidtyperna. 

Sidtyperna kan även kompletteras med block, som skapas i Globala resurser och som går att återanvända på flera olika sidor. Ändringar i blocket slår igenom på alla sidor där blocket används. 

Innehåll under denna sida: