Användarenkät - fakultetssidor på medarbetarwbben

Senast ändrad: 13 juli 2023

Tack för att du vill delta i vår användarpanel för fakulteternas sidor på medarbetarwebben!

Dina svar kommer att användas som underlag för att beskriva behov och nuläge i vårt arbete med att vidareutveckla fakulteternas sidor på medarbetarwebben.

Vi behöver dina svar senast 15 april. Svara så utförligt du kan och ge gärna exempel. Vi återkommer om vi vill träffa dig för en uppföljande intervju.

Starta genom att klicka "Nästa steg".

Dina uppgifter

Vad arbetar du huvudsakligen som?

Dina förväntningar och behov

Känner du till fakulteternas sidor på medarbetarwebben?

Gå till din egen fakultets sidor på medarbetarwebben och svara på följande frågor

Länkar till nuvarande sidor på medarbetarwebben (öppnas i nytt fönster så du kan fortsätta fylla i formuläret):

Tittar du på den svenska eller engelska versionen av sidan?

Gå till de övriga fakulteternas sidor och svara på följande frågor

Länkar till nuvarande sidor på medarbetarwebben (öppnas i nytt fönster så du kan fortsätta fylla i formuläret):

Tittar du på den svenska eller engelska versionen av sidan?

Det var allt!

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.