Evenemangsarkiv 2012-2020

Senast ändrad: 05 september 2022

Seminarier och andra aktiviteter

Hur ska vi förstå arbetsplatskonflikter?

Föreläsning med Urban Sandén från GHAL här på SLU  Se i efterhand här (SLU Play).

Gender differences in how scientists present the importance of their research

With invited speaker Marc J. Lerchenmueller, Assistant Professor for Technological Innovation and Management Science at the University of Mannheim. Watch the presentation about "Gender differences..." here.

Försthet” – om breddad rekrytering

Mer information här 

Konst, kropp och motstånd.

Stina Wollters föreläsning om vikten av att finna nya mänskligare ideal, om förändring, frihet och motstånd.
Mer information här.

Presentation av UHR:s rapport Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier

Inledning av UHR:s generaldirektör Karin Röding. En undersökning på regeringens uppdrag, av Aleksandra Sjöström, utredare. Det går att se seminariet i efterhand på YouTube.

Seminarium om jämställdhet inom akademisk karriär

Charlotte Silander, Linnéuniversitetet. Se föreläsning här som video eller pdf.
Läs mer om seminariet här

Samtycke och te

Se filmen om samtycke vid sex, översatt till att erbjuda någon en kopp te.

Härskartekniker - seminarium 5 december

Rebecka Bohlin och Sara Berg skrivit boken 5 härskartekniker och 50 motståndsstrategier. Rebecka kom till Ultuna för att dela med sig av dessa. Seminariet kommer att hölls på svenska.

Titta på presentationen som visades under föreläsningen om härskartekniker.

Allt vi inte pratar om - seminarium 28 november  

Thor Rutgersson kom till Ultuna för att prata om sin bok "Allt vi inte pratar om" samt för att leda en paneldiskussion med fyra inbjudna män från fakulteten om mansrollen kring frågor om kärlek, vänskap, sex, ego, rädslor och bräcklighet. Seminariet hölls på engelska.

Paneldiskussion, Patrik Oskarsson, Per Sandin, Adam Wallin, Arvid Stiernström, Thor Rutgersson

Panelen från vänster: Patrik Oskarsson, Per Sandin, Adam Wallin och Arvid Stiernström. Thor Rutgersson ledde diskussionen. Fotograf: Kristin Thored

Lika villkor? Vilka erfarenheter har våra icke-svenska kollegor av lika villkor på SLU?

Seminarium 24 oktober

Syftet med seminariet var att dela med oss av erfarenheter och framförallt lära oss av våra kollegor som kommer från andra länder, hur kan vi integrera jämlikhetsaspekter i vårt dagliga beteende för uppnå en hållbar och stimulerande arbetsmiljö? Hur kan vi bli bättre på att attrahera och ta emot icke-svenska kollegor?

Här kan du hitta slutsatser och idéer från seminariet om hur man bör jobba vidare med att integrera icke-svenska kollegor på ett bättre sätt på SLU.

4 juni Inspirationsföreläsning för mer jämställdhetsintegrering

Ett seminarium för att höja kompetensen om jämställdhetsintegreringen. Seminariet belyste hur vi kan arbeta proaktivt på institutionsnivå med att konkretisera jämställdhetsintegreringen genom att ge en översyn av det nya uppdraget, samt ge deltagarna utrymme att ställa frågor och diskutera.

Program: 11.00-11.30 Jämställdhetsintegrering på SLU – Varför, vad och hur då? (Ylva Eklind) 11.30-12.30 Lunch med diskussion om HUR man kan jobba med jämställdhet 12.30-13.30 Inspirationsföreläsning av Hans Lindgren, Universitetsadjunkt, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet 13.30-14.00 Reflektion i bikupor och avslutande diskussion i helgrupp.
Hans presentation.
Ylvas presentation.

23 maj Barakat - Sveriges Demokratiagent

Välkomna till en föreläsning av Barakat Ghebrehawariat, känd som Demokratiagenten och VD för förändringsbyrån Demokrateam. Föreläsningen handlar om demokrati, inkluderande kommunikation, mångfald och representation. Efter föreläsningen finns tid för en frågestund och diskussion.

Vad menas med vithetsnorm? Hur används begreppet rasifiering? Varför kallas människor som är födda här invandrare? Heter det flykting eller människor på flykt? Vad "får" en säga och vad spelar det egentligen för roll vem som säger vad? Det är lätt att känna sig vilsekommen i begreppsdjungeln och många är rädda för att säga fel. Botemedlet är inte att prata mindre. Tvärtom, vi behöver kommunicera mera. Mera inkluderande. Det handlar därför inte om att sluta säga "fel" utan om att börja göra rätt. På rätt sätt. Att lära sig prata demokratiska - rätt och slätt.

26 april - Kvällsseminarium om HBTQ

Lika villkorsutskottet på VH bjöd in alla studenter och medarbetare på Ultuna till ett seminarium:

Hur kan alla känna sig välkomna till och trivas som anställda och studenter på SLU? Hur kan undervisning och arbete förbättras? Max Hällström från utbildningsenheten på RFLS, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, föreläste för oss och svarade på våra frågor. Vi diskuterade också hur vi kan gå vidare på SLU.

14 mars - Kön och makt i akademin

Lika villkorsutskottet på VH bjöd in NJs medarbetare till en eftermiddag med presentationer och diskussioner om "Kön och makt i akademin" med Jesper Fundberg och Malin Rönnblom.

1 mars - Handledarseminarium - Genusmedveten handledning.

Föreläsare: Ulrike Schnaas, FD, pedagogisk utvecklare. Enheten för universitetspedagogik, Uppsala universitet.

Rektors blogginlägg angående #metoo

Läs Rektors blogginlägg från 16 november 2017 och 18 januari 2018.

 

2017

6 december 2017 Besatta teatern: Scandal!
Ett explosivt sång-och-dansdrama om historien kring de kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin. Besatta Teatern ger sig i kast med att skildra historiska kvinnor i nutidsperspektiv. De skildrar den verklighet som historiens vetenskapskvinnor har ställts inför genom åren: hinder och motstånd, exkludering och till och med trakasserier. De gör det förstås på sitt eget sätt med mycket humor, musikalitet och interaktivitet. Allt annat vore skandal!

Målgrupp: Alla anställda och studenter vid SLU Ultuna Arrangör: NJ-fakultetens kommitté för lika villkor och LikeU

29 november 2017 Workshop för "Jämställdhetsintegrering vid SLU”
Sophie Thelning på Jämlik retorik kommer att lyfta och diskutera normer som ett led i arbetet med jämställdhetsintegreringen. Målet är att vi ska få insikter om oss själva och människorna omkring oss, samt hur vi praktiskt kan förändra beteenden och händelser/situationer för att främja jämlikhetsarbetet.

19 september & 7 november 2017 Frukostmöte ”fånga signaler och hejda stressen”
Målgrupp: handledare till doktoranderArrangör: Personalavdelningen» Mer information

14 juni 2017 Sommarträff för lika villkorsombud och prefekter Tema: Jämställdhetsintegrering vid SLU med Tina Sjöström Arrangör: NJ-fakultetens kommitté för lika villkor » PowerPoint från seminariet om jämställdhetsintegrering » Inriktningsdokument jämställdhetsintegrering 2017-2019, SLU

12 juni 2017 Träna för din hjärna
Arrangör: Personalavdelningen » Mer information

21 mars, 25 april & 9 maj Genusluncher på Uppsala stadsteater
Arrangörer: ett samarbete mellan Uppsala stadsteater, Folkuniversitetet och Centrum för genusvetenskap (Uppsala universitet) » Mer information

26 april 2017 Avspänd och effektiv
Arrangör: Personalavdelningen » Mer information om föreläsningen » PowerPoint från föreläsningen Avspänd och effektiv

29 mars & 19 april 2017 För höga krav - om perfektionism
Arrangör: Personalavdelningen » Mer information om föreläsningen » PowerPoint från föreläsningen om perfektionism

10 februari, 10 mars & 5 april 2017 Lunch Colloquia for Doctoral Supervisors
Arrangör: Enheten för pedagogisk utveckling  » Affisch med information om seminarierna

31 januari & 7 februari 2017 Mindre stress - mer ork
Arrangör: Personalavdelningen » Mer information om föreläsningen

25 januari 2017 Inspirationsföreläsning om representation och mångfald med Rättviseförmedlingen
Arrangörer: 
LikeU och NJ-fakultetens kommitté för lika villkor » Se videoinspelningen från seminariet
En inspirationsföreläsning om varför det är viktigt att aktivt arbeta för att spegla hela samhället som det faktiskt ser ut. Rättviseförmedlingen förklarade vad konsekvenserna kan bli för den aktör som inte är medveten om vikten av bred representation, och visade positiva exempel på de som har lyckats! Dessutom gav de handfasta tips på vad vi själva kan göra för att öka mångfalden och jämställdheten i olika sammanhang, hur vi kan arbeta på sikt men också vad vi konkret och direkt kan göra redan idag!

2016

19 oktober-6 december 2016
Mindre stress – mer ork
Arrangör: personalavdelningen i samarbete med Länshälsan
» Mer information om föreläsningen

22 september-17 oktober 2016
Partsgemensam information om lönesättande samtal
Arrangör: personalavdelningen och Saco-s
» Läs mer om lönesättande samtal

22 juni 2016 
Sommaravslutning för lika villkorsombud, prefekter mfl 
- "Vart har alla kvinnor tagit vägen?", Sönke Eggers, inst för ekologi
» PowerPoint från Sönkes presentation
- "Jämställd rekrytering & exempel på aktivitet om härskartekniker", Faruk Djodjic, inst för vatten och miljö
» PowerPoint från Faruks presentation
- "JÄMIX & arbetsgrupp för social arbetsmiljö", Caroline Uppling & Rikard Sundin, ArtDatabanken
» PowerPoint från Carolines & Rikards presentation

27 april 2016 
SLU och jämställdheten, Stina Powell, inst för stad och land 
Länk till Stinas avhandling Gender Equality and Meritocracy  
» Summering och PowerPoint från seminariet

15 april 2016 
Women’s cattle ownership in Botswana. Rebranding gender relations? (disputation)
Respondent: Andrea Petitt, inst för stad och land
Länk till avhandlingen:  http://pub.epsilon.slu.se/13205/

14 april 2016 
Gender and Animals 
Arrangörer: Avdelningen för landsbygdsutveckling, inst för stad och land, SLU och Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet 
» Mer information om seminariet

10 mars 2016
Gender Equality and Meritocracy. Contradictory discourses in the academy (disputation)
Respondent: Stina Powell, inst för stad och land
Opponent: Professor Liisa Husu, Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet
Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/13077

27 januari 2016
Equal Opportunities? What experiences do foreign PhD students, post docs and senior researchers have of Equal Opportunities at SLU?
Arrangör: VH-fakultetens lika villkorsutskott
» Mer information om seminariet

2015

7 oktober 2015 
Lika villkor för alla studenter? En eftermiddag om jämlikhet, inkludering och åsiktsfrihet
Medverkande föreläsare:
- Ida Östensson, Stiftelsen Crossing Boarders 
» Inspelning av föreläsningen med Ida Östensson
» Summering och PowerPoint från föreläsningen med Ida Östensson 
- Ylva Eklind, Utbildningsavdelningen, SLU - Lika villkor för studenter på SLU
» Inspelning av föreläsningen med Ylva Eklind
- Per Sandin
, lektor i bioetik och miljöetik, SLU - Åsikts- och yttrandefrihet i praktiken 
» Summering av föreläsningen med Per Sandin (på engelska)

20 maj 2015 
Sommarträff för lika villkorsombud och prefekter
- "Jämställdhetsaspekter och genus i framtida rekrytering". Barbara Ekbom berättade om det pågående projektet vid NJ-fakulteten som genomförs av en forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
- "Det läckande röret", Sönke Eggers
» PowerPoint från seminariet Det läckande röret
Två artiklar som nämndes under seminariet:
» Women in Academic Science: A Changing Landscape
» How stereotypes impair women’s careers in science 

13 maj 2015
Våga ifrågasätta! 
En föreläsning om rasism, fördomar och vi och dom-tänkandemed Mohammed Tuffaha från Expo
» Summering och PowerPoint från seminariet

8 april 2015
Undervisa tillgängligt! Ylva Eklind, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, utbildningsavdelningen SLU
- Hur kan vi jobba för lika villkor och möjligheter på ett sätt som gynnar alla studenter?
- Hur kan lärare stödja studenter med funktionsnedsättning?
- Vilka krav ställer den nya diskrimineringslagen på ökad tillgänglighet?
- Vad är studentens ansvar och rättigheter?
» Summering och PowerPoint från seminariet
Läs mer:
» Studera med funktionsnedsättning
» Att vara lärare för studenter med funktionsnedsättningar

4 februari 2015
Filmen Återträffen - med efterföljande diskussion med filmens regissör, konstnären Anna Odell
Anna Odells filmdebut Återträffen vann publikens pris i Venedig 2013 och utsågs till bästa film och bästa manus på Guldbaggegalan 2014. Handling: Tjugo år har gått sedan klass 9C slutade grundskolan och gick skilda vägar. Nu är det dags för en klassåterträff. Men feststämningen kommer av sig när konflikter kommer upp till ytan och gamla sanningar ifrågasätts. En skarp genomlysning av ledarskap och styrande hierarkier tar sin början. Filmen belyser och konkretiserar de fenomen som sker mellan människor där mobbning förekommer.

2014

3 december 2014
Genusfotografen - om genustänk i bilder och normkritisk bildanalys, Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson
Utifrån exempel ur media, reklam och konst beskriver hen hur bilder kan cementera snäva könsroller som begränsar oss – eller hur de kan befria och skapa nya sätt för oss att se på oss själva och på andra.
» Genusfotografens blogg

24 september 2014
Kvinnor, män och vi andra, Claes Schmidt alias Sara Lund
En underhållande inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, i syfte att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka.
» Läs mer om Claes Schmidt/Sara Lund

18 juni 2014
Stress – orsak och verkan : Vad är hönan och vad är ägget? Anitha Kiianlinna, Sensus studieförbund
» PowerPoint från seminariet
» Summering av seminariet (på engelska)
» Checklista - stress på arbetet

5 februari 2014
10 tips för tillgänglighet, Inspirationspass med SFS (Sveriges förenade studentkårer) 
» Summering av seminariet

29 januari 2014
Lönekartläggningar, Monica Östman, personalavdelningen. 
» PowerPoint och summering av seminariet

2013

27 november 2013
Fördjupning och uppföljning av lönesamtalet och medarbetarsamtalet - ur ett arbetstagarperspektiv, Niklas Lång, Noden
» PowerPoint från seminariet

6 november 2013
Lönesamtalet - en viktig lika villkorsfrågaDan Åkhagen och Cecilia Mårtas, personalavdelningen
» Summering av seminariet
» PowerPoint från seminariet

2012

Dokumentation från vårterminen 2012 saknas.

5 december 2012
Tema; Träff med Lika villkorsombud, prefekter och arbetsmiljöansvariga inom NL-fakulteten

7 november 2012
Tema: Lika villkor – gäller det även studenter?
Medverkande: Studentkåren

24 oktober 2012
Kurs i arbetsmiljöfrågor.
Ansvarig: Monica Östman

10 oktober 2012
Lika villkorsdag med tema: Utanförskap, språkliga barriärer och andra hinder, som kan förekomma på en arbetsplats.
Medverkande: interaktiv teatergrupp

26 september 2012
Lika villkorsdag med Clas Borgström

OBS! Den 8 mars kommer SLU att anordna aktiviteter pga. Kvinnodagen.


Kontaktinformation

Kommittén för lika villkor, NJ-fakulteten

E-post: lv-nj@slu.se 

Johanna Bergman Lodin, ordförande, institutionen för stad och land, johanna.bergman.lodin@slu.se

Linley Chiwona Karltun, institutionen för stad och land, linley.chiwona.karltun@slu.se

Karin Eklöf, institutionen för vatten och miljö, karin.eklof@slu.se

Matthew Low, institutionen för ekologi, matthew.low@slu.se

Aurélien Saghai, institutionen för skoglig mykologi, aurelien.saghai@slu.se

Två ledamöter utsedda av Sluss.