29 maj

Audhumbla, Ultuna

Jämställdhet inom akademisk karriär – från likabehandling till mainstreaming

interna händelser |

De nordiska länderna har en lång tradition av att arbeta med jämställdhetsfrågor, ett väl utvecklat välfärdssamhälle med omfattande barnomsorg och där en stor andel kvinnor befinner sig på arbetsmarknaden. Trots att de nordiska längderna är förhållandevis bra på jämställdhet finns dock fortfarande stora skillnader i könsbalans inom universiteten

Forskningen visar att det finns en rad hinder för kvinnors akademiska karriär (Etzkowitz and Ranga 2011). Denna föreläsning kommer att diskutera vad vi vet om vad som utgör problemet med jämställdhet i akademin och vilka styrmedel som finns för att åtgärda underrepresentation på lokal och nationell. Dessutom kommer målstyrning och gender mainstreaming som medel för att uppnå jämställdhet i akademin att problematiseras.

Videosänds till Alnarp och Umeå

Umeå: Holly-wood

Alnarp: Spiltan

Access code 9864#


Kontaktinformation