29 apr

Zoom, se länk nedan

"Försthet" - om breddad rekrytering

seminarier, workshops |

Breddat deltagande eller smalare reproduktion? ’Försthet’ handlar om tillhörighet och bakgrund, och hur föreställningar om neutralitet står i vägen för breddat deltagande. Vilka är de normer som styr reproduktionen inom akademien?

Välkomna till ett seminarium om "Försthet" och breddad rekrytering med Lovise Haj Brade, universitetslektor vid Mittuniversitetet!

Seminariet fokuserar på den studievana erfarenheten framför den studieovana, som annars ofta står i fokus.

Syftet är att undersöka den privilegierade erfarenheten och hur den reproducerar sig själv samt att föreslå en renovering av den akademiska organisationen som kan bidra till att göra den mer jämlik.

Program

Preliminärt upplägg

13-13.45: Föreläsning om ’akademisk försthet’ och hur föreställningar om neutralitet står i vägen för breddat deltagande

13.45-13.55: Frågor och diskussion

Paus

14.10-14.30: Fördjupande presentation om hinder i arbetet för breddat rekrytering

14.30-15.00: Diskussion och samtal om vägar vidare

Du väljer själv om du är med på hela seminariet eller bara under föreläsningen, ingen föranmälan behövs.


Här hittar du mötet

Klicka här för att komma till Zoomrummet som är platsen för seminariet.

Zoom installeras när du klickar på möteslänken om du inte redan har Zoom installerad på din dator.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Har du frågor med anledning av seminariet kan du kontakta Malin Ekström, Jämställdhets- och lika villkorshandläggare på NJ-fakulteten.