Finansiering, utlysningar och stipendier

Senast ändrad: 14 februari 2023

Utlysningar vid fakulteten

Strategiska satsningar 2022-2023

Vid fakultetsnämndens möte den 11 maj 2022 beslutades om fyra inriktningar för strategiska satsningar 2022 med utbetalning 2023:

Andra interna och externa utlysningar

Utlysningar av forskarbidrag

Karriärbidrag för forskare

Externfinansiering

 

 


Kontaktinformation

Tomas Österman

Tf fakultetsdirektör, forskningssekreterare
Fakultetskansliet
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Telefon: 040-41 50 37, mobil: 072-718 70 78
tomas.osterman@slu.se