Nytt från ledningen: Studentrekrytering pågår!

Senast ändrad: 29 januari 2024
Bild av Karl Lovrie

Vi har bra vetenskapligt förankrade utbildningsprogram, våra utbildningar är samhällsrelevanta och våra utexaminerade studenter får jobb efter studierna. Det finns alltid en utvecklingspotential gällande kvalitet på kurser och program men utifrån ett rekryteringsperspektiv är vår stora utmaning just nu att få fler att inse det förträffliga med att gå våra utbildningar och att det leder till spännande jobb och yrkesliv.

Tyvärr kunde vi se en tydlig dipp i sök- och antagningssiffrorna i höstas vilket gjorde att flera av våra program för första gången på länge inte fylldes med studenter. Det finns en tydlig trend sedan pandemin att unga idag i större uträckning väljer de stora universiteten framför de mindre. Vad det beror på kan man bara spekulera i men önskan om en trygg utbildning och framtid i en orolig omvärld kan vara en faktor.

Rekryteringskampanj LTV

Fakultetens rekryteringskampanj för att locka fler studenter till våra utbildningsprogram är därför i gång för fullt! Vi har både ett kort och lång perspektiv. Det kortsiktiga perspektivet har den 15 april och sista dagen för anmälning till höstens utbildningsprogram under våren för ögonen. Annonsering i branschtidningar, öppna eftermiddagar på campus och användande av studenters sociala medier är exempel på åtgärder.

Det långsiktiga handlar om att tillsammans med SLU:s kommunikationsavdelning bygga upp en stabil grund för studentrekryteringen med korrekt och inspirerande information på hemsidor, alumnfilmer, personliga möten på skolor med mera. Det sistnämnda kan kanske till och med du vill hjälpa till med, det vill säga att erbjuda gymnasie- och folkhögskolor skolorna en föreläsning om det du brinner för kopplat till din forskning och undervisning. Tänk gärna på det under våren och hör av dig till mig!

Nu är det bara några dagar kvar till att vi ska ta emot de första presumtiva studenterna i Alnarp: den 2 februari på eftermiddagen (samtidigt som det är landskapsingenjörsdagen). Det ska bli mycket spännande. Vi har informerat studievägledare runt om i Sverige att vi bjuder in intresserade elever till vårt campus för att få information, uppleva studiemiljön och inte minst bli inspirerade av det vi håller på med. Handläggare, programstudierektorer och studenter kommer stå beredda att ta emot intresserade elever och visa upp våra attraktiva och karriärsäkra utbildningar. Ytterligare tre tillfällen är inplanerade innan det är dags att söka till program i höst.

I Ultuna där vi genomför kurser i tre program är utmaningarna något annorlunda. Där kommer vi att jobba på ett något annat sätt för att långsiktigt öka attraktiviteten. Ett initiativ handlar om att göra alumnfilmer med tidigare men nu etablerade studenter som visar på vilken framtid man kan förvänta sig om man går våra utbildningar. Planering pågår.

Tillsammans kan vi göra mycket!

Som med alla marknadsföringkampanjer är det svårt att på förhand förutspå effekten, men vi kan inte bara sitta still och inget göra – tillsammans kan vi göra mycket. Allas bidrag är viktiga, även om det bara handlar om att skicka mejl om våra utbildningar till personer som du tror skulle passa bra som studenter hos oss! Gör gärna det eller engagera dig i studentrekryteringen på annat sätt!

Karl Lövrie, prodekan


Kontaktinformation

Karl Lövrie, prodekan
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39