Nytt från ledningen

Senast ändrad: 17 juni 2024
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Nu stundar sommaren och snart kan vi se fram emot en efterlängtad sommarledighet och skön avkoppling efter en intensiv vårtermin. Men innan dess, vill jag passa på att ge er en uppdatering kring vad som händer på fakulteten just nu.

Thesis Day och terminsavslutningen för våra studenter

Den 31 maj genomfördes Thesis Day och terminsavslutningar för alla våra studenter. Det blev väldigt vällyckade tillställningar med presentationer, tal och musik för våra studenter, kollegor, vänner och familjer. Stort tack till alla som deltog och till alla som arrangerade evenemangen – uppskattningen från studenterna syntes tydligt i deras glada leenden och skratt.

Fakultetens verksamhetsdialog med rektor och universitetsledningen

Varje år har fakulteterna verksamhetsdialog med rektor och hennes ledning och den 27 maj var det LTV-fakultetens tur. På dialogen diskuterade vi bl.a. hur det går för fakulteten inom våra kärnverksamheter både ur ekonomiska, kvantitets- och kvalitetsaspekter.

Vi lade rätt mycket tid på diskussion av kvalitetsrapporterna för både forskning och foma, forskarutbildningen och våra utbildningar och det var även fokus på omvärlds- och invärldsspaning inför arbetet med SLU:s kommande strategi.

Vi avslutade dagen med en tipspromenad i Parken i lärande syfte att visa upp och uppmärksamma ledningen på vilken fantastik skatt SLU har i form av våra forskningsinfrastrukturer på fakulteten.

Generellt sett går det bra för vår fakultet och ledningen uppskattar och ger beröm för det strategiska arbete som görs för att utveckla och stärka vår fakultet – och här ska alla ni medarbetare ha en stor del av äran, då det är ni som driver fakulteten framåt genom bra forskning, undervisning och samverkan.

Självklart har vi också några områden där vi behöver lyfta oss och det gäller exempelvis att öka vår beviljandegrad i forskningsansökningar och öka vår publiceringskvalitet. Det är jag dock helt säker på att vi tillsammans genom strategiskt arbete kan förbättra.

Ämnesområdesöversynen

Fakultetsnämnden fattade beslut 3 april om principer för hur vi definierar ett ämnesområde, lämplig storlek för ett ämnesområde för att skapa förutsättningar för starka forskningsmiljöer, ämnesansvarigas roll och funktion samt principer för ämnesmedelstilldelning.

Nästa steg är nu institutionernas arbete med implementering av beslutet. Institutionerna har fått tilldelat en professionell processledare och prefekter och dekaner har haft ett första inledande möte med denna.

Processledarna kommer att stötta prefekter och medarbetare i det vidare arbetet med att formera och beskriva ämnesområden inför anslagsfördelningen 2025 och 2026. Förändringar som resultat av processen kan självklart väcka oro, men viktigt att komma ihåg är att ämnesområdesöversynen har till syfte att stärka förutsättningarna för framtiden och för alla fakultetens medarbetare.

Nya doktorander på gång

De 10 huvudhandledare som fick beviljat projekt i fakultetens doktorandsatsning har nu publicerat anställningsannonser och under hösten ser vi fram emot att välkomna 10 nya doktorander inom spännande forskningsområden.

Ny utbildningsledare på plats i augusti

Vår nuvarande utbildningsledare, Kristin Andersson, har valt att gå tillbaka till sitt gamla lärosäte (Malmö Universitet) och vi har nu en ersättare som kommer att börja den 19 augusti. Vår nya utbildningsledare blir Cecilia Hultman som idag har en delad tjänst som prefektstöd vid Musikhögskolan, Lunds universitet, respektive utbildningssamordnare på Konstnärliga fakulteten vid samma lärosäte och tidigare varit administrativ handläggare och utbildningskoordinator vid Malmö Universitet. Vi tackar och önskar Kristin lycka till och vi ser fram emot att välkomna Cecilia i mitten på augusti.

LTV-fakultetsdagen

För 20 år sedan bildades LTV-fakulteten vilket innebär att vi har jubileum i år. Det firar vi den 29 augusti kl 10-21 med spännande aktiviteter, pompa och ståt samt självklart god mat och umgänge. Håll koll på hemsidan där programmet kommer att läggas upp innan terminen är slut och där ni kan anmäla er.

LTV utbildningsdagen

Den 28 augusti kl 9.30-16.20 har vi även LTVs utbildningskonferens på Best Western Malmö Arena Hotel. Dagen kommer bl.a. att bjuda på spännande föreläsningar och en guidad tur i Hyllievångsparken. Har du ännu inte anmält dig, så finns det fortfarande möjlighet.

Terminens sista fakultetsnämndsmöte

Onsdag den 12 juni hade fakultetsnämnden sitt sista möte denna termin. Fakultetens prefekter var också bjudna till detta och fokus för mötet var möjligheter, utmaningar, praktiska exempel samt akademisk integritet i användandet av Artificial Intelligence (AI) i vår forskning och undervisning. En spännande dag där Göran Lindsjö (AI-rådgivare i Sverige och internationellt) och Roger Petterson (avdelningen för lärande och digitalisering, SLU) var inbjudna som inspirationsföreläsare.

 

Slutligen, vill jag passa på att tacka er för denna termin och alla insatser, stora engagemang och digert arbete som ni har lagt ner under våren och önska er - en fin Midsommar samt en skön och vilsam sommar och semester.

Bästa sommarhälsningar

Christina


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30