Såddpengar - tvärvetenskapliga och tematiska forskningsansökningar

Senast ändrad: 04 september 2023

Syfte

Syftet med satsningen är att utveckla och stärka forskningens kvalitet, och att samtidigt bidra till utbildningarnas kvalitet. Syftet är tillika att möta nya kunskapsbehov och öka den externa forskningsfinansieringen genom att över institutionsgränserna identifiera projektidéer och synergier.

Satsningen ska leda till framgångsrika större externfinansierade forskningsansökningar i linje med fakultetens och institutionernas strategier.

Tematiska inriktningar

För att säkerställa en stark koppling till SLU:s och LTV:s strategier kommer denna utlysning att ha två tematiska inriktningar:

1) Nästa steg för hållbar utveckling
2) Digitalisering och teknik

Ansökningarna ska vara tvärvetenskapliga och tillämpa ett systemperspektiv.

Belopp

Målet är att finansiera upp till fyra ansökningar om såddpengar med upp till 500 000 kronor vardera.


Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78