Biträdande universitetslektorer (BUL)

Senast ändrad: 04 september 2023

Syfte

Syftet med satsningen är att utveckla och stärka forskningens och utbildningens kvalitet genom vetenskaplig kompetensförsörjning och ökad attraktionskraft, i enlighet med fakultetens och institutionernas strategier. Förhoppningen är att kunna attrahera framtida nyckelkompetenser för institutionerna och för LTV-fakulteten som helhet. Ansökningar som omfattar mer än en institution kommer att prioriteras. Obs! Potentiella sökande har disputerat för maximalt fem år sedan, efter sedvanlig avräkning för föräldraledighet etc.

Tematiska inriktningar

De tematiska inriktningarna för de biträdande universitetslektorerna kommer att vara i enlighet med SLU:s och LTV:s strategier:

1) Nästa steg för hållbar utveckling och
2) Digitalisering & teknik.

Anställningarna ska vara tvärvetenskapliga och tillämpa ett systemperspektiv.

Belopp

Målet är att finansiera upp till tre biträdande lektorat med 1 300 000 kronor vardera per år under fyra år.


Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78