Information från LTV-fakultetens valberedning

Senast ändrad: 16 oktober 2023

Under hösten 2021 ska en ny fakultetsnämnd väljas vid LTV-fakulteten för mandatperioden 2022 – 2024. Fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten ska ha sju ledamöter samt två suppleanter. Bland de sju ordinarie ledamöterna utses även dekan och prodekan.

Senaste nytt från valberedningen

Valet är avgjort

Här kan du se resultatet

Rektors beslut

Valkontrollantsprotokoll

---

Valberedningens ledamöter och suppleanter

Mandatperiod 2021-05-05 – 2024-05-31

Ledamöter
 • Georg Carlsson, ordförande, personlig suppleant Andrus Kangro
 • Andrew Butler, vice ordförande, personlig suppleant Ulla Myhr
 • Anna Bengtsson, personlig suppleant Mats Gyllin
 • Stefan Sundblad, personlig suppleant Arne Nordius
 • Ramesh Vetukuri, personlig suppleant Therese Bengtsson
 • Kristina Karlsson Green, personlig suppleant vakant
 • Sonja Trulsson, personlig suppleant Caroline Dahl.

Suppleant inträder endast om den ordinarie ledamoten avgår ur valberedningen.

 

Information från LTV-fakultetens valberedning

2021-10-16

Inga fria nomineringar har inkommit.

2021-10-04

Förslag på kommande fakultetsnämnd

 • Ordförande och ledamot, tillika dekan: Christina Lunner Kolstrup, IMS
 • Vice ordförande och ledamot, tillika prodekan: Karl Lövrie, LAPF

Sju ordinarie ledamöter/suppleanter:

 • Aakash Chawade, VF
 • Caroline Dahl, SoU/LAPF
 • Emma Butler (se punkt 1), SOL
 • Laura Grenville-Briggs Didymus, VSB
 • Mats Gyllin, IMS
 • Oleksiy Guzhva, BT
 • Åsa Lankinen (se punkt 2), VSB

1. På grund av jäv har Andrew Butler inte deltagit i valberedningens diskussioner som lett fram till att Emma Butler föreslagits som ledamot/suppleant.

2. Åsa Lankinen föreslås även som vicedekan för forskarutbildning (utses av fakultetsnämnden).

---

Elektroniskt val

Valet av fakultetsnämnd sker via SLU:s elektroniska valsystem under perioden 25 oktober – 2 november 2021.

Hearing

Samtliga kandidater, såväl de på valberedningens förslag som fritt nominerade, får tillfälle att presentera sig vid en digital hearing den 27 oktober kl 15.00 – 17.00.

---

Uppmaning till LTV-fakultetens anställda att nominera kandidater inför valet till fakultetsnämnden

Under hösten 2021 ska en ny fakultetsnämnd väljas vid LTV-fakulteten för mandatperioden 2022 – 2024. Samtliga anställda vid LTV-fakulteten inbjuds härmed att nominera kandidater. Alla har rätt att nominera, även om man inte har rösträtt i valet.

Fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten ska ha sju ledamöter och två suppleanter. Bland de sju ordinarie ledamöterna utses även dekan och prodekan.

Majoriteten av ledamöterna i fakultetsnämnden ska hämtas från fakultetens valförsamling (vem som tillhör valförsamlingen hittar du i styrelsens delegationsordning sid 14, se länk nedan) men även personer som inte tillhör valförsamlingen kan föreslås.

Nomineringar görs via mejl till valberedning-ltv@slu.se, och det går bra att skicka in nomineringar redan nu. Den som nomineras behöver inte vara tillfrågad, men nomineringar till dekan och prodekan får gärna åtföljas av en kort motivering.

Styrelsens delegationsordning

Sista dag att nominera är 17 september.

---

Fria nomineringar

Alla röstberättigade kan nu skicka in så kallade fria nomineringar, om man anser att en eller flera andra personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i fakultetsnämnden. Fritt nominerade kandidater måste vara disputerade/ha den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434).

Fria nomineringar ska göras senast den 15 oktober 2021, via mail till valberedning-ltv@slu.se, tillsammans med ifylld nomineringsblankett (blanketten har skickats via mejl till alla röstberättigade) och en kort personlig presentation av den som nomineras.

---

Nuvarande fakultetsnämnd:

• Håkan Schroeder, ordförande, dekan

• Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan

• Aakash Chawade

• Laura Grenville-Briggs Didymus

• Lena Ekelund Axelson, vicedekan för forskning med inriktning mot livsmedel och trädgård

• Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

• Märit Jansson

• Oleksiy Guzhva, första suppleant

• Maria Wisselgren, andra suppleant

 

Viktiga datum

17 september 2021

Sista dag att nominera. Förslag på kandidater ska lämnas till valberedningens e-postadress: valberedning-ltv@slu.se.

4 oktober 2021

Valberedningen tillkännager sitt förslag till fakultetsnämnd 2022-2024.

4 oktober - 15 oktober 2021

Fria nomineringar.

25 oktober -2 november 2021

Valperiod

27 oktober 2021, kl 15-17

Hearing av nominerade kandidater. Länk skickas till dig via mail.