Valet

Senast ändrad: 19 augusti 2021

Valet till fakultetsnämnderna ska enligt styrelsens delegationsordning ske någon gång mellan den 1 oktober och den 30 november. 2021 års val kommer att genomföras under perioden 25 oktober till 2 november.

Valet av fakultetsnämnder sker sedan 2015 elektroniskt. De röstberättigade har vid valet att ta ställning till dels de kandidater som valberedningen föreslår, dels eventuellt ytterligare nominerade personer som har accepterat att bli nominerade.

Hearing

Kandidaterna till fakultetsnämnden ges en möjlighet att presentera sig vid en hearing. Den ska hållas någon dag under perioden 26–28 oktober. Hearingen sker framför allt digitalt.

Rektors beslut

Rektor har beslutat hur valet ska genomföras. Det gäller bland annat valsedlarnas utformning, valförfarandet samt valhemligheten. Läs beslutet här