Vem har rösträtt?

Senast ändrad: 16 augusti 2021

De grundläggande bestämmelserna för val av fakultetsnämnder framgår av styrelsens delegationsordning. Där definieras bland annat vilka som är röstberättigade vid valet.

För att ingå i en fakultets valförsamling krävs att anställningen avser arbete på minst halvtid och gäller tillsvidare en viss sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år. Anställningen ska avse:

 • professor,
 • universitetslektor,
 • biträdande universitetslektor,
 • forskare, inklusive dem som benämns forskare FLK,
 • miljöanalysspecialist,
 • postdoktor,
 • universitetsadjunkt,
 • analytiker,
 • forskningsledare,
 • försöksledare,
 • fältmykolog,
 • fältpatolog
 • fältentomolog.

Vid val av fakultetsnämnder har följande personer rösträtt:

 1. de som ingår i valförsamlingen
 2. de som har avlagt doktorsexamen och är anställda vid en fakultet och där anställningen avser arbete på minst halvtid och gäller tillsvidare en viss sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år.