Medarbetarwebben

Boka lokaler eller videokonferens

Här hittar du länkar och information om olika möjligheter att boka centrala lokaler inom SLU. Du kan bland annat boka undervisningslokaler, möteslokaler, videokonferenser samt lokaler för kurser. 

För övriga lokaler t ex hus exklusiva lokaler så som laborationssalar och information kring dessa, kontakta respektive hus intendentur.

Boka undervisningslokaler

Undervisningslokaler bokas via orternas lokalbokningsfunktion. På knapparna intill finns samtliga bokningsbara lokaler uppdelat på ort. Även information om priser och faktureringsrapporter visas här.

Bokning av undervisningslokaler till kurser och tentamen kommer fortsatt att hanteras en period i taget under hela 2021. Det beror på att pandemiläget inte kan förutses och gäller alla kurser på huvudorterna som bokar lokaler via SLU:s lokalbokning.

Deadlines att skicka in förfrågningar till lokalbokningen 2021:

15 maj: Bokning för period 1 (30 augusti - 1 nov)

15/8: Bokning period 2 (2 nov - 16 jan 2022)

15/11: Information om vilket tidsspann som ska bokas då kommer senare.

Ytterligare förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin >>

Riktlinjer för undervisningslokaler >>

Kursbokningar

Information om hur du bokar kurs och tentamen hittar du här.

Boka resurser via TimeEdit

Två institutioner och biblioteket kan boka vissa av sina resurser (fordon, lokaler, m.m.) själva via TimeEdit. På denna sida ser du hur du kan göra det.

Boka rum via Outlook

Många gemensamma möterum bokas via Outlook. Använd dig av den möjligheten! Dina mötesdeltagare kan enkelt se var ni ska vara. Om du behöver ändra lokal så uppdateras kalenden hos alla kallade. 

Varför boka videokonferensmöte?

  • Kostnadseffektivt - enbart lokalhyran debiteras.
  • Tidseffektivt - du slipper onödiga restider.
  • Miljösmart - minskat resande ger färre utsläpp.
Publicerad: 13 april 2021 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…