Projektstyrning

Senast ändrad: 19 december 2022

Styrgrupp

Följande personer ingår i styrgruppen:

 • Pär Forslund, prorektor (ordförande)
 • Rauni Niskanen, dekan VH
 • Linnéa Lang, ordförande VMF
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör

Ständigt adjungerade:

 • Anders Bjurstam, projektledare
 • Bo Asplund, Controller
 • Johanna Penell, vicedekan på VH med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Ytterligare deltagare kan adjungeras efter behov.

Projektledning

 • Projektledare
 • Programnämndsordförande VH
 • Vicedekan med ansvar för klinisk samverkan
 • Föreståndare VHC
 • Institutionsstudierektorer VH
 • Programstudierektorer Vet
 • Programstudierektorer DSS
 • Driftshef Lövsta
 • Fakultetsdirektör
 • Planeringschef
 • GAHL-representant
 • Vice ordförande VMF
 • Controller

Relaterade sidor: