Hitta i våra byggnader

Senast ändrad: 02 november 2020

Här visas med skisser och text var mötesrum, grupprum och andra typer av rum finns. Klicka på länkarna för respektive plan eller hus för att få fram planskisserna.