MVM

Senast ändrad: 07 januari 2022

Behöver du praktisk hjälp? Är det fel på inredning eller funktion i huset? Då ska du kontakta intendenturen eller Akademiska Hus!

Skriv till intendenturen.mvm@slu.se eller prata direkt med Mats. Akademiska hus kontaktar du via hemsida Akademiska Hus eller vid akuta fel på telefon 010-557 24 00.

Du behöver ha följande uppgifter tillgängliga:

  • Institutions- och husnamn (Mark Vatten Miljöcentrum, C0004241)
  • Besöksadress till huset (Lennart Hjelms väg 9, 76551 Uppsala)
  • Rumsnummer (finns vanligen på dörrkarmen)
  • Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapportering

Spara


Kontaktinformation

Mats Linde
Intendent vid Mark-vatten-miljöcentrum (MVM), intendentur
mats.linde@slu.se, 018-671273