Fyllnadsval till Fakultetsnämnden LTV

Senast ändrad: 10 juli 2023

Fakultetsnämnden beslutade den 8 juni i år om fyllnadsval till Fakultetsnämnden då två ledamöter avsagt sig sina uppdrag.

De två tidigare utsedda suppleanterna blev ordinarie ledamöter i enlighet med styrelsens delegationsordning (SLU.ua.2022.1.1.1-1562, sid 9–10).

Nu utlyses fyllandsval för två suppleanter till Fakultetsnämnden 2022-2024

Två personer står till förfogande i valet. Se deras presentationer här.

Det är viktigt att valet genomförs, eftersom valresultatet kommer att visa vem som blir första respektive andra suppleant.

Viktiga datum

26 september - 3 oktober 2022
Valperiod

28 september, kl 08.00-09.00.
Hearing av nominerade kandidater. Länk skickas till via mail.

Valberedningens ledamöter och suppleanter

Mandatperiod 2021-05-05 – 2024-05-31

Ledamöter
Georg Carlsson, ordförande, personlig suppleant Andrus Kangro
Andrew Butler, vice ordförande, personlig suppleant Ulla Myhr
Anna Bengtsson, personlig suppleant Mats Gyllin
Stefan Sundblad, personlig suppleant Arne Nordius
Ramesh Vetukuri, personlig suppleant Therese Bengtsson
Kristina Karlsson Green, personlig suppleant vakant
Sonja Trulsson, personlig suppleant Caroline Dahl.

Suppleant inträder endast om den ordinarie ledamoten avgår ur valberedningen.