Valbara kandidater i fyllnadsvalet LTV:s fakultetsnämnd 2022-2024

Senast ändrad: 10 juli 2023

 

Bild av Sammar Khalil

Sammar Khalil (fri nominering)
Institutionen biosystem och teknologi, sammar.khalil@slu.se
040-41 53 35

Presentation

 

Bild av Mattias Qviström

Mattias Qviström (valberedningens förslag)
Institutionen för stad och land, mattias.qvistrom@slu.se
018-67 25 28

Presentation