Verksamhet i huset

Senast ändrad: 03 juni 2021

I Ulls hus huserar SLU:s centrala ledning och administration, tre institutioner samt centrum för biologisk mångfald. Här finns också gemensamma undervisningslokaler och ett servicecenter för att ta emot besökare samt stå till tjänst för studenter och personal.

Servicecenter:

Servicecentret finns innanför huvudingången till Ulls hus i den sk Kuben. Öppettiderna är kl 8.00-16.00 varje vardag.
Se här vad de kan hjälpa dig med.

 Institutioner:

 Universitetsadministrationen:

Universitetsadministrationen leds av universitetsdirektören och består av följande avdelningar:


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00