Övriga lokalfrågor

Senast ändrad: 02 januari 2023

SLU arbetar aktivt med att skapa attraktiva lokaler och campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att skapa moderna ändamålsenliga och väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter hand som verksamhetens behov skiftar.

Lokaler och projekt, en enhet inom fastighetsavdelningen, har uppdraget att svara för universitetets kort- och långsiktiga lokalplanering.

Här kan du läsa mer om de områden som vi ansvarar över: