Biocentrum

Senast ändrad: 26 november 2021

För felanmälan i Biocentrum kontakt intendentur (Magnus Åberg) eller vaktmästare (Robert Andersson), de kommer att rapportera problemet till Akademiska hus. Skicka ett email med information om problemet och var och när det har hänt.

För förbättringsförslag eller avvikelse klick här.

OBS: För akuta problem (när intendenturen inte går att nå) klicka här.


Kontaktinformation

Magnus Åberg

BioCentrum Intendent

magnus.aberg@slu.se

Robert Andersson
Närservicetekniker vid Biocentrum, intendentur 
Telefon: 018-672822, 072-2295376
E-post: robert.k.andersson@slu.se