Biocentrum

Senast ändrad: 27 maj 2022

För felanmälan i Biocentrum kontakt intendentur (Magnus Åberg) eller vaktmästare (Robert Andersson), de kommer att rapportera problemet till Akademiska hus. Skicka ett email med information om problemet och var och när det har hänt.

För förbättringsförslag eller avvikelse klick här.

OBS: För akuta problem (när intendenturen inte går att nå) klicka här.


Kontaktinformation

Magnus Åberg

e-post: magnus.aberg@slu.se

ph: 018-671294

Robert Andersson
Närservicetekniker vid Biocentrum, intendentur 
Telefon: 018-672822, 072-2295376
E-post: robert.k.andersson@slu.se