Uppsala/Umeå

Senast ändrad: 02 januari 2023

Har du skickat in dina schemaönskemål via TE Preferences bokningsformulär:

Inskickade schemaönskemål i TE Preferences granskas av lokalbokningen. Scheman som innehåller lokalönskemål med ett större antal platser än det faktiska antalet studenter behöver redigeras av dig som beställare. Dessa ändringar utförs i ditt Preference -formulär.

I det fall ditt schema berörs av detta kommer du att få ett mejl från lokalbokningen om att ditt beställningsformulär är öppnat så att du kan justera önskemålen.

När ändringana är gjorda är det mycket viktigt att du åter skickar in (submit) formuläret för att beställningen ska kunna behandlas och lokaler bokas.

Har du skickat in dina schemaönskemål via mejl:

Lokalbokningen kommer att boka lokaler utifrån antalet studenter i kursen. I de fall du i ditt önskemål uppgett fler eller större lokaler än antalet studenter kräver kommer lokalbokningen att justera detta vid bokningen. Om det för lokalbokaren framgår att det är av pedagogiska skäl och inte på grund av pandemirestriktioner kommer samtliga lokaler att bokas.