Alnarp

Senast ändrad: 02 januari 2023

Inskickade schemaönskemål i TE Preferences granskas av lokalbokningen. Scheman som innehåller lokalönskemål med ett större antal platser än det faktiska antalet studenter behöver redigeras av dig som beställare. Dessa ändringar utförs i ditt Preference -formulär.

I det fall ditt schema berörs av detta kommer du att få ett mejl från lokalbokningen om att ditt beställningsformulär är öppnat så att du kan justera önskemålen.

När ändringana är gjorda är det mycket viktigt att du åter skickar in (submit) formuläret för att beställningen ska kunna behandlas och lokaler bokas.