HR-specialist Alnarp

Senast ändrad: 10 november 2023

Vad gör en HR specialist?

  • Arbetsrättslig rådgivning
    HR specialisten kan hjälpa dig som chef att läsa, förstå och agera utifrån de arbetsrättsliga regelverk vi har att hålla oss till. Vanliga frågor handlar om anställningsformer, omorganisation, arbetstidsfrågor eller neddragningar.
  • Förhandling
    HR specialisten samordnar universitetets fackliga förhandlingar och hjälper chefer att genomföra förhandlingarna.  
  • Lönesättning och lönebildning
    HR specialisterna ger råd om lönesättning, exempelvis lönestatistik inför nyanställning och lönerevision. Personalavdelningen ansvar för SLUs lönepolitik.
  • Lönerevision
    HR specialisten stödjer dig som chef genom lönerevisionen med utbildning, information, förberedelse och förhandling. Personalavdelningen har det övergripande ansvaret för att driva och samordna lönerevisionsprocessen.
  • Rehabilitering
    HR specialisten och HR handläggarna är ett stöd i rehabiliteringsprocessen och bidrar med kunskap, råd och kontakter. HR specialisten är Företagshälsovårdens kontaktperson.
  • Rekrytering
    HR specialisten granskar och publicerar alla annonser inför rekrytering, med fokus på kvalifikationer. Vi bevakar samtidigt universitets övertaligheter och eventuella omplaceringar.
  • Chefsrekrytering
    HR specialisten kan hjälpa dig som chef att ta fram kravprofil och annons inför rekrytering, med fokus på kvalifikationer och ledaregenskaper.
  • Rådgivning/chefsstöd, övrigt
    HR specialisten är ett stöd till dig som chef i alla personalrelaterade frågor. Vi ger råd om medarbetarsamtal, arbetsmiljöfrågor och lika villkorsfrågor. När du har svåra personalärenden hjälper vi dig med processer och kontakter både internt och externt.

 

Kontakt:

Kristin Larsson, HR-specialist för ltv-fakulteten / enhetschef för HR och ekonomienheten Alnarp
Norra dubbelvillan, Sundsvägen 5, 040-41 5018


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen, SLU