Frågor och svar

Senast ändrad: 04 september 2023

Kontaktinformation

Tomas Österman

Tf fakultetsdirektör, forskningssekreterare
Fakultetskansliet
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Telefon: 040-41 50 37, mobil: 072-718 70 78
tomas.osterman@slu.se