LTV-fakultetens strategiska satsning på 10 doktorandprojekt

Senast ändrad: 15 maj 2024

Tio doktorandprojekt medfinansieras i fyra år med start 2024!

Inom valfria verksamhetsområden, trädgårdsvetenskap, ekologisk produktion och den skånska jordbruksnäringens långsiktiga utveckling ska denna strategiska satsning bidra till att fakultetens forskning utvecklas i linje med framtidens utmaningar.

Se presentationer för respektive projekt via länkar nedan.

 

Långsiktig förstärkning och utveckling av forskningen

Satsningen riktar sig till forskare tidigt i karriären anställda vid LTV-fakulteten. Syftet är att bidra till att långsiktigt stärka och utveckla forskningen och den vetenskapliga förankringen i undervisningen enligt LTV-fakultetens strategi 2021-2025.

Detta ska också bidra till att bygga och säkra kompetenspyramiden ”underifrån” för långsiktigt stabila och utvecklande forsknings- och undervisningsmiljöer och genom att satsningen riktar sig till nyblivna docenter bidrar den även till kompetensutveckling av befintlig personal.

Bedömargrupp med intern och extern panel

Den 7 mars träffades bedömargruppen som bestod av en intern panel (dekan och vicedekan för forskarutbildning samt forskningssekreterare) och en extern panel (hedersdoktor och professor Catherine Ward Thomsson, hedersdoktor och professor Charles Francis och professor Magnus Löf) där hela 27 ansökningar behandlades.

De tio doktorandprojekt som bedömargruppen valde att bevilja medel till beslutades den 15 mars:

Ur fakultetens kapital (öppna utlysningen) till:
Ur fakultetens kapital förbehållet hortikultur till:
Ur det förbehållna anslaget för fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion, EkoForsk till:
Ur en kombination mellan fakultetens kapital (33%) och förbehållna medel från Hemmesdyngefonden (67%) till:

Läs om de olika tematiska inriktningarna och utlysningen.

 

 


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30