Schema för lokalbokningar

Senast ändrad: 05 oktober 2023

Sök och se hur en lokal är bokad eller gör någon annan sökning för bokningar som finns i TimeEdit, SLU:s bokningssystem för undervisningslokaler.

Sökningen görs från dagens datum och tolv (12) månader framåt.