Schema för lokalbokningar i Alnarp

Senast ändrad: 29 december 2022

Sök och se hur en lokal är bokad eller gör någon annan sökning för bokningar som finns i TimeEdit, SLU:s bokningssystem för undervisningslokaler.

Standardsökningen görs från dagens datum och tolv (12) månader framåt.

Sök fram ett schema för t.ex. lokal, kurs, person eller utrustning i TimeEdit