Koordinator sökes till ämnesgrupp Trädgård vid SLU Partnerskap Alnarp

Senast ändrad: 29 januari 2024

Vill du få tid för att utveckla ditt och dina kollegors/studenters externa kontaktnät inom trädgårdsområdet? Samtidigt som du bidrar till att forskningsresultat och samverkan med SLU utvecklar trädgårdsnäringen?

SLU Partnerskap Alnarp söker ämnesgruppskoordinator för ämnesgrupp Trädgård (omfattning 10 % av heltid under tre år, med eventuell möjlighet till förlängning under tre år).

SLU Partnerskap Alnarps nätverk består av ett hundratal partners inom de gröna näringarna från näringsliv, branschorganisationer och myndigheter i södra Sverige verksamma inom trädgård, jordbruk och skog. 

SLU Partnerskap Alnarps nätverk består av ett hundratal partners inom de gröna näringarna

Ämnesgrupper

Ämnesgrupperna inom Partnerskap Alnarp  är till för att stödja ämnes-/temaspecifikt nätverkande i syfte att utveckla partners och SLU:s  verksamheter. Det sker genom att ämnesgrupperna fungerar som mötesplats och diskussionsforum mellan representanter för partnerskapets medlemmar och forskare/lärare/studenter vid SLU. Ämnesgrupperna ska bidra med spaning, kontakter och identifiera utvecklingsmöjligheter, samt ge förslag till aktiviteter inom ämnesgruppens inriktning. Ämnesgrupperna träffas två gånger per år kompletterat med digital kommunikation. 

Ämnesgruppskoordinatorer

Ämnesgruppskoordinatorn ansvarar för kontakt- och dialogfunktioner inom ämnesgruppens inriktning internt inom SLU och med befintliga och presumtiva partners. I arbetsuppgifterna ingår att koordinatorn ska bidra till

  • ämnesgruppens framdrift genom planering och genomförande av ämnesgruppsmöten i dialog med ordföranden och verksamhetsledare
  • underlag inom ämnesgruppens område för extern kommunikation i PA:s olika kanaler och särskilt utskick till ämnesgruppen
  • att initiera och medverka till genomförandet av PA-aktiviteter som involverar SLU:s medarbetare, studenter, befintliga och presumtiva partners i linje med PA:s uppdrag och verksamhetsplan. 

Partnerskapet genomför olika typer av aktiviteter som både kan ha bredare teman och samla många partners (konferenser, workshops etc) eller mer specifika frågeställningar där man diskuterar utmaningar och möjligheter i mindre grupp (workshop, matchningsmöte för projektsamarbeten etc). Som ämnesgruppskoordinator ingår man i ett team med övriga koordinatorer för gemensam utveckling och planering. Det finns också en kanslifunktion som hjälper till med administration och kommunikation.

Bedömningskriterier och övrig information

För att kunna bli aktuell för uppdraget som ämnesgruppskoordinator ska man vara anställd vid någon av LTV-fakultetens institutioner. Det eftersträvas en god fördelning av de olika uppdragen som ämnesgruppskoordinatorer mellan olika institutioner, men särskilda omständigheter kan motivera avsteg från detta önskemål. Det är ett krav att man behärskar svenska eftersom det är huvudspråket i nätverket.

Inkomna ansökningar granskas utifrån följande bedömningskriterier.     

  • sakkunskap inom ämnesområdet
  • nätverk internt och externt
  • erfarenhet av samverkan
  • möjliga synergier mellan uppdraget som ämnesgruppskoordinator och den sökandes andra uppdrag och arbetsuppgifter
  • de egna drivkrafterna för att söka uppdraget.

Ämnesgruppskoordinatorer utses fortsättningsvis under en treårig uppdragsperiod inom ramen för en befintlig tjänst på SLU. Förlängning med ytterligare en treårsperiod är önskvärt för kontinuiteten i nätverken. Tillsättning sker snarast under 2024.

Intresseanmälan ska innehålla en motivering på 150-250 ord till varför just du vore lämplig för uppdraget, samt CV.

Chefen för Enheten för samverkan och utveckling beslutar i samråd med verksamhetsledaren för SLU Partnerskap Alnarp om vem som tilldelas uppdraget.

Sökande som inte utses till uppdraget kommer inte att få motiveringar till beslut.

Sista datum för att skicka intresseanmälan 2024-02-29. Intresseanmälan lämnas till partnerskapalnarp@slu.se.

Vill du veta mer? Kontakta verksamhetsledare Håkan Schroeder (hakan.schroeder@slu.se, 0703-17 69 53).

På SLU Partnerskap Alnarps hemsida finns kontaktuppgifter till övriga ämnesgruppskoordinatorer och information om verksamheten (www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/partnerskap-alnarp). 

 


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53