Nytt från ledningen

Senast ändrad: 11 juli 2023
Bild av Karl Lovrie

Samtidigt som höstmörkret börjar ta grepp om mornar och kvällar fortskrider arbetet med campusutvecklingen både framför och bakom kulisserna.

 

 

 

 

 

 

I Alnarp handlar det nu om att konsolidera och sammanställa material från tidigare utredningar inklusive campusplanen från 2019, både vad gäller behovsutredningar och visionsdokument, men också resultatet från workshopparna om kontors-, läro- och labbmiljöer.

Finansiering och lokalisering

Gällande ny- och ombyggnationen är det nu viktigt att bedöma i vilken grad våra verksamheter klarar av att bära ökade hyreskostnader och att hitta långsiktiga finansieringsmodeller gällande till exempel avskrivningar och gemensamt ansvarstagande.

För övrigt finns ett förankrat förslag på ny lokalisering av institutioner och enheter som inom kort kommer presenteras på hemsidan för campusutvecklingen och som styrgruppen för campusutveckling med rektor i spetsen kommer ta ställning till.

För er som inte sett den nya campusplanen för Ultuna finns den här.

Tågstationen i Alnarp

Mycket händer just nu i planeringen och samordningen av stationen och området kring perrongen där både Trafikverket och Lomma kommun är inblandade. Hur ska anslutningar och entréer till byggnader, park och landskapslaboratorium utformas när man stiger av och på tåget? Fastighetsavdelningen har anlitat en landskapsarkitekt (utbildad i Alnarp) för att hitta lösningar.

Bevattning

En akut utmaning är också hur vi ska säkerställa bevattningsmöjligheterna för fältförsöksverksamheter så att det inte konkurrerar med den nya akviferanläggningen på Alnarp. Ärendet är komplicerat juridiskt, tekniskt och finansiellt men naturligtvis essentiellt för SLU:s verksamhet i Alnarp. Frågan kommer troligtvis lyftas till hög nivå.

Besök i verksamheterna

Alla medarbetare har troligtvis varken tid eller intresse att hänga med i det som händer kring campusutvecklingen i Alnarp – enligt stickprovsintervjuer av Li Gessbo på kommunikationsavdelningen vill man främst veta det som påverkar en själv, vilket man ju kan förstå. Projektledare och koordinator för campusutvecklingen Sara Kyrö Wissler, fakultetsdirektör Margit Nothnagl och jag kommer därför under hösten att vara med på informationstillfällen på institutioner och enheter - besök gärna dem så kan vi berätta mer om det som pågår.

Doktorand för campusutveckling

En väldigt positiv nyhet i sammanhanget är att vi nu, tack vare ett finansiellt samarbete med Akademiska hus och Movium partnerskap, har en doktorand kopplad till campusutvecklingen på plats. Dennis Andreasson är antagen på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och kommer att studera campusutvecklingsprocesser samt följa och bidra till den som nu intensifierats i Alnarp. Ett unikt initiativ som också genererat uppskattande kommentarer internationellt.

Living labs

Frågan om hur vi ska etablera Living labs på campus för att stärka vår verksamhet och relevans togs upp under ett inspirerande seminarium i början av oktober arrangerat av framtidsplattformen SLU Urban Futures.

Det finns flera sätt att se på det men företeelsen definierades av European Network of Living Labs (ENoLL) 2018 som: ”Living Labs (LLs) are defined as user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings”.

Många universitet med campusmiljöer runt om i världen väljer nu att på olika sätt satsa på Living labs för att bättre kunna bidra till nästa steg för hållbar utveckling. Tanken om Living labs stämmer bra med campusplanen för Alnarp där visionen är ”En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och global nivå”.

Vi har goda förutsättningar för Living labs på våra campus, anläggningar som skulle kunna kallas Living lab finns redan på plats. Som långsiktig infrastruktur är Living labs en finansiell utmaning, men det handlar troligtvis också om ett nytt sätt att se på SLU:s roll i samhället; ska idéerna på Living labs bli en realitet, är det ett vägval som vi måste göra inom hela universitetet.


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39