Service Umeå

Senast ändrad: 04 juli 2023

Service Umeå hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner i serviceområdet Skogishuset i Umeå och är ett viktigt stöd för personal och studenter i huset. Det innefattar t ex godsmottagning och vissa närservicetjänster. Vi hjälper också till med service knuten till forskning och undervisning. Service Umeå tillhandahåller också vissa tjänster i Röbäcksdalen, då enligt särskilda överenskommelser.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service Umeå kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person.

Tjänsterna som tillhandhålls av Service Umeå är indelade i standardtjänster som alla i huset har tillgång till och tilläggstjänster som är särskilt avtalade tjänster. Det finns också extratjänster som kan beställas från den campusgemensamma serviceorganisationen i den mån tillgängliga resurser finns och tjänsten ryms inom kompetensområdet. Service Umeå är en del av avdelningen för infrastrukturs serviceverksamhet.

Andra delar av servicen i husen sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd och lokalbokning. För frågor som rör dessa områden kan du vända dig till respektive central funktion, se kontaktuppgifter på sidan för aktuellt område.

Anmäla fel- och serviceärenden

Om något inte fungerar som det ska eller du behöver hjälp med något kan du anmäla det på sidan Ärendeanmälan.

Om felet ska hanteras av hyresvärden Akademiska Hus vidarebefordrar Service Umeå ärendet till dem. Du får uppföljning om vad som händer med dina ärenden via autosvar/mail. 

Personal Service Umeå

Behöver du kontakta någon på Service Umeå? Du hittar en presentation och en lista över medarbetarna här.

Tjänster som ingår i servicepaketet för Service Umeå beskrivs i respektive block nedan (öppnas med plustecknet)

Närservice

Traditionellt vaktmästeri samt byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Gashantering

Hantering och förmedling av gas till användare, ansvar för gasnät.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Godshantering o interntransport

Mottagning i befintlig godsmottagning och intern distribution inom serviceområdet av försändelser. Uppsamlingsstation för utgående specialförsändelser för upphämtning av extern speditör.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Sophantering (källsorterat)

Tömning av miljöstationer och sopkärl samt bortforsling till soprum. Rengöring i närmiljö.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Farligt avfall inkl riskavfall

Praktisk hantering enligt överenskommelse med berörd verksamhet. Det är dock alltid enheten som producerar avfallet som är ansvarig för dokumentation och laguppfyllnad.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Kaffetjänst

Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.
Förbrukning tillkommer. Extra kaffetjänst faktureras.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kökstjänst

Enligt överenskommen och dokumenterad standard för serviceområdet. För serviceområdena VHC och Ull i Uppsala har tjänsten beslutats vara obligatorisk och betraktas som standardtjänst.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst