Lokalbokning

Senast ändrad: 29 december 2022

I Umeå finns fem olika typer av bokningsbara lokaler. Nedan finns en översiktlig beskrivning av de olika kategorierna.

1. Undervisningslokaler på plan 4, 5 och 6. Dessa bokar du via den centrala lokalbokningen.

2. LRC lokalerna bokas av studenter själva i TimeEdit och det kan du läsa mer om HÄR

3. Gemensamma mötesrum runt om i huset bokas via Outlooks rumslistor. Lokalerna i Umeå börjar med "Um".

4. De större gemensamma lokalerna Dungen, Lyckan och Åteln bokas i Servicecentret (via Outlook)

5. Vissa mötesrum sköts av institutionerna själva och bokas vid den aktuella institutionens administrativa enhet.


Kontaktinformation

Lokalbokning Ultuna och Umeå:
lokalbokning@slu.se, tel: 018-67 24 00

AV-stöd, IT-avdelningen, SLU
Ring 018-67 66 00 2# för stöd.