Om campus Umeå

Senast ändrad: 30 december 2022

Större delen av SLUs verksamhet i Umeå finns på Umeå campus, som vi delar med Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Vid ”Skogis” på campus i Umeå bedrivs undervisning för ca 400 studenter på framför allt Jägmästarprogrammet.

Här bedrivs också forskning inom skogvetenskap och norrländsk jordbruksvetenskap. Fortlöpande miljöanalys är också en viktig gren av verksamheten på flera av våra institutioner.

Våra lokaler i Umeå är huvudsakligen förlagda till Skogishuset men vi har även enheter i andra hus på campus samt på Röbäcksdalen i sydöstra delen av Umeå.

Umeå är huvudort för den skogliga forskningen vid SLU men har institutioner med forskning och undervisning, även i Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg. I Umeå arbetar ca 400 personer.

Skogishuset byggdes i mitten av 70-talet och när Skogshögskolan utlokaliserades i samband med bildandet av SLU flyttade verksamheten hit -78, från Frescati i Stockholm.


Kontaktinformation

Service Umeå:
service-umea@slu.se
090-786 82 56

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd 17, 907 36 Umeå, innanför entrén plan 3
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15
Postadress: SLU Servicecenter Umeå, Skogsmarksgränd 17, 901 83 Umeå