Fakultetskansli S-fak

Senast ändrad: 28 november 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetens ledning och i viss mån dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

S-fakultetens kansli utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU och har sitt säte i Umeå.

Kansliet arbetar med planering, ärendeberedning, ekonomistyrning uppföljning, expertstöd, löpande administration m.m. inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Kansliets personal är också sekreterare och föredragande i fakultetens olika nämnder, kommittéer och utskott.

Utöver personal anställda vid fakultetskansliet arbetar här också personal anställda vid: Utbildningsavdelningen, Personalenheten, Kommunikationsavdelningen, Grants Office och SLU Holding.


 

Ask, Nina

Fakultetsekonom
E-post
+46 90 786 8345
 

Bergström, Charlotta

Utbildningshandläggare för forskarutbildning
E-post
(+46) 90 786 8149

 

 


 

Eriksson, Gunnel

Utbildningshandläggare
E-post
+46 (0)90 786 8246

 

 


 

Forsberg, Christina

Ekonomiadministratör
E-post
+46 (0)90-786 8515Jag arbetar med ekonomi- och personaladministration för fakultetskansliet samt fakulteten gemensamt.

Det innefattar bl.a. fakturahantering, uppdragsarvoden, stipendier, prenumerationer (Fakta Skog), NOR och viss projektadministration.


vit platta

 

Ganeteg, Ulrika

Forskningssekreterare
E-post
+46 (0)90 786 8431

Gruffman, Linda

Fakultetssekreterare
E-post
+46 (0)90-786 8169Jag är sekreterare i fakultetsnämnden (FN-S) och dess arbetsutskott (AU).


 

Jonsson, Fredrik

Fakultetshandläggare
Registrator
E-post
+46 (0)90-786 8264


Jag jobbar som registrator för skogsfakulteten. Arbetet omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata, dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.


 

Jäderlund, Anders

Utbildningsledare
E-post
+46 (0)90-786 8466

 

 


vit platta

 

Lagrelius, Jessika

Projektledare
E-post
+46 (0)73 642 1234 

Morén, Anna

Marknadsförare
E-post
+46 (0)90 786 8119

Se Annas CV-sida


 

Mossing, Annika

Kommunikatör vid fakulteten för skogsvetenskap.

E-post
+46 (0)727 10 39 44

 


Elisabeth Nyström

 

Nyström Elisabeth

Internationell handläggare

Elisabeth.nystrom@slu.se

+4690-786 8238, +4673-078 9201

 


Jennie Ohlsson, utbildningshandläggare

 

Ohlsson, Jennie

Utbildningshandläggare

jennie.ohlsson@slu.se

(+46) 90 786 82 04

 


 

Olofsson, Per

Fakultetsdirektör

E-post
+46 (0)90-786 8292
vit platta

 

Sjöström, Tina

Handläggare, lika villkor
E-post
+ 46 (0)90-786 82 35

 

 


 

Tetting, Louise

Internationell koordinator (fakultetskansli S) och ansvarig för uppdragsutbildningar.
E-post
+46 (0)90-786 8622


Jag arbetar med olika typer av internationella frågor på fakulteten, bland annat samordnar jag fakultetens studentutbytesavtal, och är även sekreterare i Internationella kommittén.


Utbildningsavdelningen

vit platta

 

Englund, Anna

Kommunikatör
E-post
+46 (0)90-786 81 50
 

Eriksson, Victoria

Studievägledare
E-post
+46 (0)90-786 85 81

 

 


 

Kaljevic, Annica

Ladokansvarig
E-post
+46 (0)90-786 8506Jag är systemansvarig för Ladok
och Slukurs. Jobbar även med 'Mina studier' för studenterna. 

Mattias Öredal

Systemadministratör
e-post
+46(0)90 786 82 13

 


Personalavdelningen


Vahlström, Jenni

Personalspecialist
E-post
+46 (0)90-7868240
+46 (0)72-5190856Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.


Kommunikationsavdelningen


Ahlgren, Ulla

Kommunikatör
ulla.ahlgren@slu.se
+46 90-786 82 81

+46 70-662 3107

 


Gabrielle Björk

 

Björk, Gabrielle

Kommunikatör
E-post
+46 (0)730-287 893

 

 


Grants Office

 

Grabbe, Caroline

Grants Office
caroline.grabbe@slu.se
+46 (0)90-786 8389
+46 (0)72-2365670

 

I mitt jobb som forskningskoordinator på Grants Office, hjälper jag forskare vid SLU att hitta finansieringsmöjligheter för deras forskning och skriva konkurrenskraftiga ansökningar. Jag har även ett starkt intresse av att stödja unga forskares karriärutveckling.


 

Jäghagen, Karl

Grants Office
E-post
+46 (0)90-786 8420

 

 


SLU Holding

Sofia Mayans

 

Mayans, Sofia

Senior innovations- och affärsutvecklare
E-post
+46 (0)76-131 0285

 

 


Kontaktinformation