Fakultetskansli S-fak

Senast ändrad: 28 november 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetens ledning och i viss mån dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

S-fakultetens kansli utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU och har sitt säte i Umeå.

Kansliet arbetar med planering, ärendeberedning, ekonomistyrning uppföljning, expertstöd, löpande administration m.m. inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Kansliets personal är också sekreterare och föredragande i fakultetens olika nämnder, kommittéer och utskott.

Utöver personal anställda vid fakultetskansliet arbetar här också personal anställda vid: Utbildningsavdelningen, Personalenheten, Kommunikationsavdelningen, Grants Office och SLU Holding.


 

 

 

 

 

 

Nina Ask, fakultetsekonom

Fakultetsekonomen fördelar statsanslag till institutionerna och sammanställer budget och bokslut för fakulteteten.

E-post
+46 90 786 8345


Charlotta Bergström

 

 

 

 

 

 

Charlotta Bergström, utbildningshandläggare för forskarutbildning

Jag arbetar bland annat med planering, ärendeberedning, uppföljning och löpande administration inom fakultetens forskarutbildning.

Jag är sekreterare och föredragande i fakultetens forskarutbildningsnämnd

E-post
(+46) 90 786 8149


 

 

 

 

 

Gunnel Eriksson, utbildningshandläggare

E-post
+46 (0)90 786 8246


Christina Forsberg_231205_stor_färg.jpg

 

 

 

 

 

Christina Forsberg, ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomi- och personaladministration för fakultetskansliet samt fakulteten gemensamt.

E-post
+46 (0)90-786 8515


vit platta

 

 

 

 

 

Ulrika Ganeteg, forskningssekreterare

E-post
+46 (0)90 786 8431


Linda Gruffman

 

 

 

 

 


Linda Gruffman, fakultetssekreterare

Jag är sekreterare i fakultetsnämnden (FN-S) och dess arbetsutskott (AU).

E-post
+46 (0)90-786 8169


Fredrik Jonsson, fakultetshandläggare, registrator

Jag jobbar som registrator för skogsfakulteten. Arbetet omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata, dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.

E-post
+46 (0)90-786 8264


Anders Jäderlund_231205_stor_färg-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Anders Jäderlund, utbildningsledare

E-post
+46 (0)90-786 8466


Henrik Karmehag_231205_stor_färg.jpg

 

 

 

 

 

 

Henrik Karmehag, marknadsförare

E-post

+46 (0)907868335

+46 (0)765293228


Jessika Lagrelius_231205_stor_färg-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Jessika Lagrelius, projektledare

E-post
+46 (0)73 642 1234

Jag jobbar med ett projekt som ska få fler unga att söka till skogsutbildningar, med hjälp av ett läromedel om skog för gymnasiet och högstadiet (skogslabbet.se), kampanjer som inspirerar unga kring skogsjobb (entypiskskogsarbetare.se) och aktiviteter för klasser och ungdomar.


Anna Morén

 

 

 

 

 

 

Anna Morén, marknadsförare

E-post
+46 (0)90 786 8119

Se Annas CV-sida


Annika Mossing, kommunikatör

E-post
+46 (0)727 10 39 44


Elisabeth Nyström

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Nyström, koordinator

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är koordinator för SLU Youth Institute och sekreterare i Nämnden för fortlöpande miljöanalys (Foman-S).

elisabeth.nystrom@slu.se

+46 (0)90-786 8238, +46 (0)73-078 9201


Jennie Ohlsson

 

 

 

 

 

 

Jennie Ohlsson, utbildningshandläggare

jennie.ohlsson@slu.se

(+46) 90 786 82 04


Per Olofsson_231205_stor_färg.jpg

 

 

 

 

 

 

Per Olofsson, fakultetsdirektör

Leder arbetet på fakultetskansliet 

E-post
+46 (0)90-786 8292


Henrik J. Persson_231205_stor_färg.jpg

 

 

 

 

 

 

Henrik Persson, kommunikatör

E-post
+46 (0)907868516

+46 (0)761267322


 

vit platta

 

 

 

 

 

 

Tina Sjöström, handläggare, lika villkor

E-post
+ 46 (0)90-786 82 35


Theres Svensson_231205_stor_färg.jpg

 

 

 

 

 

 

Teres Svensson, kommunikatör

E-post
+46 (0)907868228

+46 (0)765460596


Louise Tetting

 

 

 

 

 

 

Louise Tetting, internationell koordinator

Jag arbetar med olika typer av internationella frågor på fakulteten, bland annat samordnar jag fakultetens studentutbytesavtal, och är sekreterare i Internationella kommittén. Jag är även sekreterare i docentnämnden (DN-S) och är kontaktperson för uppdragsutbildning på fakulteten.

E-post
+46 (0)90-786 8622


Utbildningsavdelningen

vit platta

 

 

 

 

 

 

Anna Englund, kommunikatör

E-post
+46 (0)90-786 81 50


 

 

 

 

 

 

Victoria Eriksson, studievägledare

E-post
+46 (0)90-786 85 81

 

 


Annica Kaljevic

 

 

 

 

 

 

Annica Kaljevic, systemansvarig, Ladok

Annica svarar på frågor som rör funktionalitet i Ladok t.ex.

  • Utbildningsplanering 
  • Registrering
  • Resultatrapportering
  • Aktivitetstillfällen
  • Utdata

E-post
+46 (0)90-786 8506 

 

 

 

 

Mattias Öredal, systemadministratör

Mattias svarar på frågor som rör funktionalitet i Ladok t.ex.

  • Utbildningsplanering 
  • Registrering
  • Resultatrapportering
  • Aktivitetstillfällen
  • Utdata

E-post
+46(0)90 786 82 13


Personalavdelningen

Jenni Vahlström

 

 

 

 

 


Jenni Vahlström, personalspecialist

Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.

E-post
+46 (0)90-7868240
+46 (0)72-5190856


Kommunikationsavdelningen

Ulla Ahlgren

 

 

 

 

 


Ulla Ahlgren, kommunikatör


ulla.ahlgren@slu.se
+46 90-786 82 81
+46 70-662 3107


Gabrielle Björk

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Björk, kommunikatör

E-post
+46 (0)730-287 893


Grants Office

Caroline Grabbe

 

 

 

 

 

 

Caroline Grabbe

I mitt jobb som forskningskoordinator på Grants Office, hjälper jag forskare vid SLU att hitta finansieringsmöjligheter för deras forskning och skriva konkurrenskraftiga ansökningar. Jag har även ett starkt intresse av att stödja unga forskares karriärutveckling.

E-post
+46 (0)90-786 8389
+46 (0)72-2365670


Karl Jäghagen

 

 

 

 

 

 

Karl Jäghagen

Jag är chef för Grants Office som är en enhet inom ledningskansliet. Vi tillhandahåller expertis, support, råd och information om externfinansiering till forskare, administratörer och ledning.

E-post
+46 (0)90-786 8420


SLU Holding

Sofia Mayans

 

 

 

 

 

 

Sofia Mayans, senior innovations- och affärsutvecklare

Min roll är att ge innovations – och affärsstöd till anställda och studenter vid SLU.

E-post
+46 (0)76-131 0285


Kontaktinformation